Cud świata starożytnego z Chin. Zagadka jaskiń Longyou

W pobliżu wsi Shiyan Beicun w prowincji Zhejiang w Chinach, leżą jaskinie Longyou stanowiące przykład rozległego, wspaniałego i rzadkiego kompleksu podziemnego. Longyou uważane jest w Chinach za „dziewiąty cud starożytnego świata”. Opisywane groty, które uważa się za pochodzące sprzed co najmniej 2000 lat są jednym z największych podziemnych wykopalisk świata.

Po mimo upływu lat nikt- żaden archeolog, inżynier, architekt- nie jest w stanie wyjaśnić jak powstał cały kompleks, kto go zbudował i czemu służył.

Oficjalnie odkrycia zapierającego dech w piersiach podziemnego świata Chin dokonał w 1992 roku miejscowy wieśniaka.  Zlokalizował on 36 grot o powierzchni 30 000 metrów kwadratowych. Wyrzeźbione w solidnym mule, każda jaskinia schodzi około 30 metrów pod ziemię i zawiera kamienne pokoje, mosty, rynny i baseny. W jaskiniach znajdują się równomiernie rozmieszczone filary podtrzymujące sufit, a ściany, sufit i kamienne kolumny są jednolicie ozdobione śladami dłuta w szeregu równoległych linii. Tylko jedna z jaskiń została otwarta dla turystów. Wybrano właśnie ją ze względu na znalezione wewnątrz kamienne rzeźby przedstawiające konia, rybę i ptaka. Jaskinie Longyou są prawdziwą, niezbadaną zagadką dla naukowców. Już sama ocena nakładu pracy związanego z budową pięciu jaskiń budzi respekt. Ilość skał, które zostałyby usunięte w ogólnym wykopie w grotach, szacuje się na prawie 1 000 000 metrów sześciennych!

Biorąc pod uwagę średnią liczbę wykopalisk dziennie na osobę, naukowcy obliczyli, że 1000 osób pracując w ciągu dnia i nocy usunęłaby wystarczającą ilość ziemi w ciągu sześciu lat. Obliczenia te zakładają pracę bez uwzględnienia wykończeni pomieszczeń. Okazuje się, że twórcy kompleksu wykazali się niesamowitą troską i precyzją, co oznacza, że ​​rzeczywisty czas na zbudowanie podziemnego miasta musiało trwać znacznie dłużej, niż teoretyczne wyliczenia- chyba że budowniczowie dysponowali technologią ery kosmicznej, na co zresztą wskazują fakty. Wciąż jak zostały one zbudowane i nie wyjaśniono jakich narzędzi użyto, aby uzyskać tak niewiarygodny efekt widoczny na zdjęciach. Co więcej, żeby cała sprawa stała się jeszcze bardziej tajemnicza badacze nie natknęli się na jakiekolwiek narzędzia w tym obszarze, które mogli pozostawić po sobie nasi przodkowie.

                      Ślady delikatnych rzeźbień są widoczne na ścianie każdej groty

Niespodzianek nie koniec. Zwykle bywa tak, że starożytne kompleksy świątynne można przypisać do konkretnej kultury, która je stworzyła, bądź istnieją wzmianki w dawnych podaniach stanowiące wskazówki, co do pochodzenia danej budowli. W przypadku Longyou jest zupełnie inaczej, ponieważ po pierwsze nie znaleziono żadnych śladów budowy kompleksu (!), ani też wzmianek w źródłach historycznych. Chociaż prace budowlane obejmowały prawie milion metrów sześciennych kamienia, nie ma żadnych dowodów archeologicznych świadczących o tym, gdzie tak ogromną ilość materiału przetransportowano. Jak wspomniałem nie ma nawet jednego historycznego dokumentu, który się odnosi do kompleksu, co jest bardzo nietypowe, biorąc pod uwagę skalę projektu.

              Jaskinie wyglądają zadziwiająco nowocześnie zwłaszcza w towarzystwie światła. Kto by pomyślał, że mamy do czynienia z mającym tysiące lat podziemnym kompleksem

Każda z jaskiń pokryta jest od góry do dołu równoległymi liniami, które zostały wyrzeźbione praktycznie na każdej powierzchni. Efektem jest jednolity wzór w jaskiniach, co wymagałoby ogromnej siły roboczej i nieskończonych godzin rzeźbienia. Czy taka pracochłonna praca była czysto dekoracyjna? Czy linie lub wzory są w jakiś sposób symboliczne? Wiemy tylko tyle, że oznaczenia są podobne do tych znajdujących się na ceramice znajdującej się w pobliskim muzeum datowane między 500 a 800 rokiem p.n.e. Kiedy odkryto jaskinie wypełniała je woda, która prawdopodobnie zalegała tam przez długi czas. Kiedy osuszono jaskinie wyszło na jaw, że nie są one dziełem natury, ale sztucznym tworem istot inteligentnych. Większość wiosek w południowych Chinach zawiera bardzo głębokie stawy, które od wieków nazywano „stawami bez dna”. Stawy te obfitują w ryby, które łatwo złapać. Jednak po wypompowaniu pierwszej z jaskiń nie było śladu życia, co dało do myślenia odkrywcom.

Jednym z najciekawszych i najtrudniejszych pytań jest to, w jaki sposób jaskinie zachowały swoją integralność strukturalną przez ponad 2000 lat (a może i więcej). Nie zauważono śladów zawalenia, stosów gruzu i uszkodzeń, mimo że w niektórych obszarach ściany mają tylko 50 centymetrów grubości. Na przestrzeni wieków obszar ten doświadczył licznych powodzi, katastrof  i wojny. Wydaje się jednak na pierwszy rzut oka, że cały kompleks wzniesiono przed kilkoma godzinami. Ze względu na znaczną głębokość jaskiń ich wnętrze jest tak ciemne, że bez pomocy sztucznego oświetlenia nic nie widać. Jednak nawet te wydawałoby się niedostępne naszym przodkom obszary zdobią tysiące równoległych linii na ścianach, kolumnach i suficie. Więc jak starożytni pracowali w ciemnościach? Według Jia Gang, profesora Uniwersytetu Tongji, specjalizującego się w inżynierii lądowej twórcy powinni posłużyć się lampami, ponieważ światło słoneczne nie ma szans dotarcia tak głęboko pod ziemię. W stwierdzeniu naukowca nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wnętrze jaskiń wyrzeźbiono tysiące lat temu i nie znaleziono choćby jednej poszlaki wskazującej na użycie choćby prymitywnego rodzaju oświetlenia.

Każda grota przypomina wielki korytarz. Z jednej strony jest stroma, a druga strona posiada 45% nachylenia. Cztery ściany są proste; krawędzie i rogi są wyraźnie odgraniczone. Znaki dłutowania są jednolite i precyzyjne.Według Yang Hongxun, eksperta z Instytutu Archeologicznego Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, na dnie każdej jaskini starożytni budowniczowie nie byliby w stanie zobaczyć, co robili inni pracownicy w następnej grocie. Wnętrze każdej jaskini musiało być równoległe do wnętrza drugiej jaskini, bo inaczej ściana została by wydrążona na wylot. Z tego względuurządzenia pomiarowe w tym przypadku powinny być bardzo zaawansowane. Musiał istnieć jakiś rozkład zawierający dane o rozmiarach, lokalizacjach i odległościach między jaskiniami”. Dzięki nowoczesnym urządzeniom i metodom badacze zmierzyli rozmiary ścian i niespodziewanie odkryli, że ogólna konstrukcja jest niezwykle dokładna. Ściany między jaskiniami są tej samej grubości w różnych sekcjach. Jak więc tysiące lat temu osiągnięto niewiarygodną precyzję? Do dziś pytanie to jest otwarte.

Niektórzy archeolodzy sugerowali, że groty były grobowcami dawnych cesarzy, salami cesarskimi lub magazynami. Podobne interpretacje są jednak zbyt daleko idącymi spekulacjami. Nie znaleziono bowiem żadnych obiektów pogrzebowych, grobów ani artefaktów popierających którąś z hipotez. Co więcej, naukowcom nie udało się odnaleźć śladów stałego bytowania w jaskiniach. Inna teoria sugeruje, że jaskinie wykorzystywano do  wydobywania niektórych surowców mineralnych. Jednak operacje wydobywcze wymagałyby wyposażenia i aparatury, ponadto nie zidentyfikowano miejsca, z którego pobierano skały. I Jeśli jaskinie byłyby tylko kopalniami nie sądzę, że trudzono się ozdabianiem całego kompleksu w tak precyzyjny sposób.

Niektórzy sugerowali, że groty były miejscem stacjonowania oddziałów, a cesarz w przeszłości chciał trzymać swoich żołnierzy poza zasięgiem wzroku miejscowej ludności, aby zachować przygotowania do wojny w tajności. Jednak, jak ustalono jaskinie nie mogły zostać zbudowane w krótkim czasie. Zbudowanie ich zajęłoby wiele lat, więc jest mało prawdopodobne, aby dokonywano w nich przygotowań do wojny, która przecież musiała nastąpić w znacznie szybszym tempie. Ponadto, podkreślam raz jeszcze: nie istnieją oznaki przebywania w grotach ludzi.

Tajemnica Longyou stanowi autentyczną zagadkę. Jeżeli wierzyć naukowcom, że jaskinie nie były miejscem bytowania ludzi, można pokusić się o wniosek całkiem logiczny, że budowniczymi kompleksu były istota spoza naszej planety. Złożoność całego przedsięwzięcia budowlanego, jakim niewątpliwie są jaskinie, precyzja wykonania i wysokiej jakości sprzęttechniczny, jaki był potrzebny stanowią nieodparte dowody, że w przeszłości na Ziemi rozwijały się cywilizacje kosmiczne. Myślę, że okres powstania kompleksu może sięgać czasów „przedpotopowych”, ale czemu służył i jaki był zamysł jego twórców wciąż pozostaje niewyjaśnione.

Reklamy
Opublikowano Inne miejsca świata | Dodaj komentarz

Wyrafinowane narzędzia sprzed 320 000 lat. Najnowsze odkrycia

Ostatnie znaleziska archeologiczne dokonane w Afryce zmieniły oficjalny paradygmat rozwoju wczesnych ludzi na Ziemi. Okazało się, że złożone ludzkie kultury są znacznie starsze, niż przypuszczano.

Międzynarodowa grupa naukowców odkryła, że ​​ponad 320 000 lat temu ludzie byli znacznie bardziej rozwinięci, niż początkowo sądzono. Nowe odkrycie udowadnia, w jaki sposób prehistoryczni mieszkańcy Ziemi stworzyli imponujące struktury społeczne i innowacje techniczne, wykorzystując barwne pigmenty i produkując bardziej wyrafinowane narzędzia, niż zakładano dotychczas.

Nowo odkryte ślady działalności w przybliżeniu datuje się do najstarszego znanego skamieniałego zapisu Homo sapiens we wschodniej Afryce, w południowej Kenii. Archeolodzy twierdzą, że wiele narzędzi znalezionych na stanowisku archeologicznym wykonano z obsydianu – twardej, ciemnej, przypominającej szkło, skały wulkanicznej. Oprócz licznych narzędzi, eksperci odkryli także, że prehistoryczne kultury używały barwnych pigmentów znacznie wcześniej, niż przyjmowano do tej pory. Nowe odkrycia zostały przedstawione w trzech różnych badaniach opublikowanych w czasopiśmie Science. Dokumenty sugerują, że handel różnymi artefaktami pojawił się w okresie ogromnych wstrząsów sejsmicznych i niestabilności klimatycznej, kiedy miano do czynienia na przemian z okresami suchymi i mokrymi.

„Ta zmiana w bardzo wyrafinowany zestaw zachowań obejmujących większe zdolności umysłowe i bardziej złożone życie społeczne mogła być wiodącą przyczyną, która odróżniła naszą linię od innych wczesnych ludzi” – powiedział dr Rick Potts, dyrektor Narodowego Muzeum Historii Naturalnej Smithsona. Eksperci twierdzą, że sieci handlowe, wczesna komunikacja i innowacje technologiczne pomogły naszym dawnym przodkom przetrwać, zdobywając wszystkie niezbędne zasoby, których potrzebowali na drodze handlu i wytwórstwa własnego.

Dr Potts zauważa, że ​​pierwsze dowody na istnienie ludzkiego życia w południowej Kenii sięgają około 1, 2 miliona lat, gdzie od setek tysięcy lat, mieszkańcy tego regionu używali dużych narzędzi do cięcia kamieni zwanych pięściakami. Oprócz wykorzystywania tych przedmiotów, jako narzędzi, naukowcy znaleźli dowody na to, że niektóre z nich zostały również użyte w postaci broni.Korzystając z datowania izotopowego naukowcy odkryli, że narzędzia były niewiarygodnie stare; ich wiek waha się od 320 000 do 305 000 lat. Te narzędzia, jak zauważają naukowcy, zostały starannie wykonane i były bardziej wyspecjalizowane niż uniwersalne pięściaki.

          Narzędzia odkryte w Kenii wyróżnia np. fakt, że wykonane zostały z obsydianu nie pochodzącego z miejsca, gdzie dokonano odkrycia

Ponadto eksperci stwierdzili, że mniejsze, bardziej wyrafinowane narzędzia ręczne zostały  wykonane z szerokiej gamy obsydianu, niespotykanego lokalnie, ale w odległości do 90 kilometrów. Dodatkowo oczom badaczy ukazały się czarne i czerwone kamienie, które mogą być śladem po pierwszych oznakach narodowotwórczych:

„Nie wiemy, dlaczego użyto barwnika, ale kolorystyka jest często podejmowana przez archeologów jako źródło złożonej symbolicznej komunikacji. Tak jak kolor używany jest dzisiaj w odzieży lub flagach do wyrażania tożsamości, pigmenty te mogły pomóc ludziom w przekazywaniu członkostwa w sojuszach i utrzymywaniu więzi z odległymi grupami”.

Po złożeniu w całość danych pochodzących z różnych źródeł, naukowcy chcieli zrozumieć, co mogło spowodować takie zmiany we wczesnym zachowaniu człowieka. Odkrycia sugerują, że okres, w którym pojawiły się te zmiany w zachowaniu wczesnych ludzi zbiegł się z okresem klęsk żywiołowych, a zasoby potrzebne do przetrwania były niezwykle rzadkie i trudne do zdobycia. Naukowcy odkryli, że dowody geologiczne, geochemiczne i paleobotaniczne wskazują, że dłuższy okres niestabilności klimatu trwał począwszy od około 360 000 lat temu.

Wygląda więc na to, że zaburzenia, jakie dotknęły obszar dzisiejszej Kenii nie wywarły większego wpływu na rozwój mieszkających tam ludów. Być może naukowcy błędnie interpretują dane i odkrycia są pozostałościami po jeszcze bardziej wyrafinowanej kulturze. Naukowcy zakładają, że z biegiem czasu człowiek stawał się w coraz większym stopniu cywilizowany. Z wielu źródeł wiadomo jednak, że w rzeczywistości było odwrotnie. Im bliżej czasów historycznych, tym wiedza starożytnych ludów z różnych dziedzin życia zanikała.

Opublikowano Historia ludzkości | Dodaj komentarz

Pobyt w kosmosie wpływa na DNA

Jaki wpływ na ludzkie ciało ma obecność w przestrzeni kosmicznej? Obecnie wiadomo, że astronauta po rocznym pobycie w kosmosie powrócił zmieniony na poziomie biologicznym.

Wczesne wyniki badań bliźniąt z NASA wykazały, że 7% genów astronauty Scotta Kelly’ego (na zdjęciu u dołu) nie powróciło do normalnego stanu po powrocie na Ziemię dwa lata temu, w porównaniu z jego identycznym bratem bliźniakiem, który nigdy nie opuścił niebieskiej planety.

Naukowcy analizują to, co stało się z panem Kelly przed, podczas i po jego rocznym stażu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wykorzystując w tym celu jego brata, Marka, jako punkt odniesienia.

                                               Scott i Mark Kelly- dwaj kosmiczni bracia.

Najnowsze wyniki badań opublikowane w 2018 roku przez Investigator’s Workshop dla ludzkiego programu badawczego NASA, potwierdziły badanie opublikowane rok wcześniej w 2017 roku. Wyniki sugerują, że 7-procentowa transformacja genów Mr Kelly’ego może odnosić się do co najmniej pięciu funkcji biologicznych. Naukowcy skupili się na zmianach chemicznych w DNA i RNA i sądzą, że skutki uboczne życia w przestrzeni kosmicznej – które mogą powodować stres związany z odcięciem tlenu – wpływają m.in. na ekspresję genów (proces, w którym informacja genetyczna zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA) i zwiększają stan zapalny – spowodowały długotrwałe zmiany dla astronauty.

Odkrycia te są cenne w pomagają zrozumieć, co dzieje się z ludźmi w kosmosie, zwłaszcza w długim okresie czasu, ponieważ prawdopodobieństwo misji załogowej na Marsa wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

Badanie pokazuje, że jednym z bardziej znaczących czynników oddziałującym na komórki Kelly’ego było niedotlenienie, wynikłe z niedoboru utleniania tkanek, co z kolei spowodowane zostało brakiem obecności tlenu i wysokiego poziomu dwutlenku węgla. Bardzo możliwe, uszkodzeniu uległy mitochondria komórkowe.  Oprócz tych zmian naukowcy zaobserwowali również zmiany w telomerach pana Kelly’ego, które są umiejscowione na końcu chromosomu i  uważa się je za markery starzenia. W przypadku astronauty wspomniane elementy DNA wydłużyły się w kosmosie, ale skurczyły się w ciągu pierwszych 48 godzin przebywania na Ziemi. Studium wykazało również zmiany w procesie krzepnięcia krwi i powstawaniu kości u pana Kelly’ego, co prawdopodobnie wynikało z przebywania w zerowej grawitacji.

NASA twierdzi, że roczna misja jest częścią ich planów rozpoczęcia trzyletniej misji na Marsa. Badania nad wpływem przestrzeni kosmicznej na ludzkie ciało są uważane za konieczne, zanim wyślemy człowieka w podróż międzygwiezdną, która będzie trzy razy dłuższa niż jakakolwiek inna ludzka podróż kosmiczna w historii. Relacje z pobytu Kelly’ego na stacji kosmicznej ISS naprawdę nie napawają optymizmem. Konsekwencjami pobytu poza Ziemią przez dłuższy czas i powrotu na macierzystą planetę są w przypadku astronauty: mdłości, wysypka na ciele, uczucie palenia skóry, zanik mięśni, problemy ze wzrokiem i opuchlizna. Wspomnijmy również, że będąc w kosmosie Kelly narażony był na przyjmowanie 30- krotnie większych dawek promieniowania, niż ma to miejsce na Ziemi, co zwiększa możliwość na zachorowanie na raka.

Jak widać obecność człowieka poza Ziemią stanowi dla organizmu poważne wyzwanie i rolą naukowców jest rozwiązanie tego dylematu. Czas pokaże, jakie rozwiązanie wybiorą  nasi ziemscy myśliciele i czy okaże się ono prawidłowe.

Reklamy
Opublikowano Kosmos | Dodaj komentarz

W poszukiwaniu Złotej Ery ludzkości

Temat „złotej ery” ludzkości przewija się w mitach i legendach wielu starożytnych kultur. Czy nauka dostarcza nam odpowiedzi kiedy na Ziemi istniały warunki pozwalające na zaistnienie opisywanego przez starożytnych okresu?

Pojęcie „złotego wieku” najwyraźniej zostało użyte po raz pierwszy przez starożytnego greckiego poetę Hezjoda (prawdopodobnie, VIII w.p.n.e.) w wierszu „Prace i dnie”. Hezjod opowiadał o ziemi i jej szczęśliwych mieszkańcach żyjących w czasach Kronosa (Saturna), którą określił jako mieszkańców „złotego wieku”, który stał się synonimem „Krainy wiecznego szczęścia i młodości” i „ziemi wiecznej młodości”.

Przede wszystkim w „złotym wieku” na Ziemi rosły soczyste trawy, kwiaty, jagody, zboża, warzywa i owoce. Przez cały rok flora dawała obfite plony i całkowicie zaspokajała potrzeby żywnościowe mieszkańców dawnego świata. Według niektórych legend mieszkańcy „złotego wieku” nigdy nie używali pokarmów mięsnych i nie byli drapieżnikami wśród zwierząt – wszyscy byli wegetarianami. Według mnie w czasie poprzedzającym upadek duchowy człowieka ludzie, podobnie do innych organizmów żywych czerpały energię z otoczenia. Dzisiaj mamy liczne świadectwa odżywiania się przez ludzi praną, czyli energią życiową obecną w otoczeniu.

W „złotym wieku” (dokładnie na północy) nie było zmiany dnia i nocy na Ziemi, a słońce zawsze pokazywało się na błękitnym niebie. Ciepły wilgotny klimat był wszędzie obserwowany. Nie występowały susze i mrozy, ale także nie doświadczano upałów. Głównymi cechami tego czasu były gęste mgły, które stale osłaniały ziemię. W Ziemi Obiecanej nie toczono wojen, a cała ludność żyła w pokoju i przyzwoleniu.

        W czasie złotej ery ludzkości Ziemia sprzyjała rozwojowi roślin tropikalnych

Od początku epoki paleocenu (65,5 lat temu) do końca epoki eocenu (34 miliony lat temu) na naszej planecie nie było żadnego zlodowacenia, a wysoka temperatura powietrza była charakterystyczna dla tropików i dla obszarów subpolarnych. Według paleobotanicznych badań w tym czasie rosły drzewa palmowe, mango, awokado i inne rośliny wiecznie zielone w regionach arktycznych (i na Antarktydzie), a według najbardziej konserwatywnych szacunków średnia roczna temperatura w szerokościach polarnych (zarówno północnej, jak i południowej) wynosiła od +10, + 15 ° C do +15, + 20 ° C, a temperatura wody w Oceanie Arktycznym nie była niższa niż +15 + 18 ° C. Zgodnie z wynikami wiercenia podwodnego grzbietu Lomonosowa na Oceanie Arktycznym przez Ekspedycję Arctic Coring w latach 2004-2006, średnia roczna temperatura w rejonach Arktyki wokół bieguna była nawet zasadniczo powyżej – w pobliżu + 25 ° C, a temperatura wody wynosiła od +18 do + 25 ° C.

                Miliony lat temu podobne krajobrazy były standardem dla ówczesnych mieszkańców Ziemi 

Według D. Gardnera, 1879, A. Engler, 1879, A.Krishtofovich, 1955), L. Budandsev, 1983, M. Ahmetev, 2004 i innych badaczy, w paleocenie (65,5-58 milionów lat temu) całe terytorium regionów arktycznych znajdowało się w strefie umiarkowanie ciepłego i subtropikalnego klimatu, a południowa granica tej strefy przechodziła na południowym krańcu Grenlandii, północnej części Skandynawii, Arktycznego wybrzeża Rosji, Czukotki, Alaski i Arktycznego wybrzeża Kanada.Ten sam klimat i roślinność znajdowały się na południowych krańcach Ameryki, Australii i Nowej Zelandii oraz na wybrzeżu Antarktydy.Na mniejszych szerokościach geograficznych na wszystkich kontynentach oznaczono wilgotny tropikalny klimat. W epokach paleocenu i eocenu temperatura w połowie roku w Europie wynosiła + 27 ° C. Światowy ocean był ciepły we wszystkich wodach. Temperatura na dnie oceanu nie była niższa niż + 10 ° C (początkowo + 2 ° C).Na granicy epok paleoceńsko – eoceńskiej, około 58 milionów lat temu klimat stał się cieplejszy i utrzymał się do 49 milionów lat temu. Według niektórych badaczy był to najcieplejszy okres na Ziemi w ciągu ostatnich 500 milionów lat.W połowie roku temperatura we wczesnym eocenie wzrosła o 3-5 ° C. Doprowadziło to do kolejnej ekspansji stref tropikalnych i subtropikalnych oraz dystrybucji subtropikalnej i tropikalnej roślinności na krańcach północnych i południowych.

W epokach paleocenu i eocenu od 65,5 do 44 milionów la ( prawdopodobnie do 34 milionów lat) temu ciepły, wilgotny i jednolity klimat panował na całym terytorium naszej planety, według O. Ivashchenko w tym czasie stan dwutlenku węgla w atmosferze było w przybliżeniu pięciokrotnie powyżej norm dzisiejszych.

Następnie, w ciągu ostatnich 24-23 milionów lat (według różnych szacunków, od 44 do 14 milionów lat) warunki opisane w legendach o „złotym wieku” mogły istnieć tylko w lokalnym obszarze położonym wokół równika lub tropiku. Według wierceń i badań osadów oceanicznych i przybrzeżnych, pierwsze pokrywy lodowe na Oceanie Arktycznym pojawiły się w epoce miocenu (16-10 milionów lat temu). Zamrożenie Antarktydy rozpoczęło się jeszcze wcześniej – na granicy między epoką oligoceńską okresu paleogeńskiego a epoką miocenu okresu neogeńskiego (24-23 miliony lat temu) i przez cały pozostały czas część tego kontynentu była pokryta lodem, a obszar pokryty lodowcem uległ zasadniczym zmianom.

Czy przedstawione powyżej dane sugerują, że „Złota era ludzkości” miała miejsce dziesiątki milionów lat temu, nawet 65 milionów lat wstecz? Podobne założenia wydają się być bardzo ryzykowne, jednak z punktu widzenia geologii możliwe.  Jak wynika z badań, atmosfera lądowa składała się z dwóch pokryw – powietrza, jak obecnie, i wody, składającej się z zamarzniętej pary wodnej w niższej stratosferze (10-50 km), która nie utrzymała się obecnie. Najmniejsze kryształy lodu złapały i nie przepuszczały części światła słonecznego, która odbijała się od atmosfery, a przez to powstawał efekt cieplarniany.

Ekspert w dziedzinie fizyki atmosfery dr. Dzh. Dillow obliczył, że para wodna zamiast kryształków lodu była odpowiednikiem około 12 metrowej warstwy ciekłej wody i spowodowała dodatkowy nacisk atmosfery.Podobna struktura atmosfery Ziemi w czasach starożytnych opisana jest w hinduskich Wedach, w których niebo dzieli się na 2 okręgi: górne niebo z wodą „Svah” i przestrzeń powietrzną „Bhuvah”, a poniżej znajdowała się Ziemia „Bhuh”. Wielu współczesnych teologów na podstawie analizy tekstów księgi Starego Testamentu zakłada taką samą strukturę atmosfery przedpotopowej. Ich zdaniem, nad osłoną powietrzną znajdowała się druga osłona pary wodnej. Stworzyła ogromną światową szklarnię, w której powstał pierwszy świat. Osłona pary wodnej chroniła Ziemię przed promieniowaniem.

Możliwe, że doszukiwanie się sztywnych dowodów naukowych jest błędne. Być może starożytnym chodziło o zupełnie inną rzeczywistość jeszcze przed pojawieniem się czasu i przestrzeni? Teksty przekazują nam informacje, że w czasie największego duchowego renesansu ludzkości nie byliśmy do końca istotami fizycznymi, a nasz dostęp do Nieskończoności był znacznie łatwiejszy, niż obecnie. Tak, czy inaczej trudno dojść w tej kwestii do zdecydowanych wniosków.

Reklamy
Opublikowano Historia ludzkości, Historia Ziemi | Dodaj komentarz

Zagrożenie z Kosmosu. Czy jesteśmy na nie gotowi?

Kosmos stanowi dla ludzkość ogromne wyzwanie, ale także zagrożenie. Zazwyczaj w mediach słyszymy na temat przyszłych podróży międzygwiezdnych podejmowanych przez ludzkość, natomiast rzadko mówi się o zagrożeniach płynących z przestrzeni kosmicznych.

Gdyby asteroida wielkości małej wioski skierowała się prosto na Ziemię, możemy niewiele zrobić, aby zapobiec poważnej katastrofie. Jedyną możliwą opcją jest wysadzenie w powietrze nacierającego na Ziemię na obiektu. Ale czy byłoby to na pewno najlepsze wyjście z sytuacji? Na pytanie próbują odpowiedzieć naukowcy, którzy obecnie pracują nad projektem statku kosmicznego mogącego uderzyć w nadciągające w kierunku naszej planety ciało niebieskie i odeprzeć zagrożenie.

Uczeni twierdzą, że możliwe jest przekierowanie obiektu bliskiego Ziemi poprzez uderzenie go tak zwanym impaktorem. Eksperci twierdzą, że w nagłym wypadku, to wybuch jądrowy może być najlepszym rozwiązaniem. W nowym opracowaniu naukowcy z NASA i Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Jądrowego opracowali plan o nazwie HAMMER (skrót od Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response) zakładający budowę statku kosmicznego o wadze 8,8 ton, który mógłby zostać wykorzystany do skierowania bezpośrednio w małą asteroidę lub wysadzenia jej za pomocą urządzenia jądrowego zamontowanego w pojeździe.

Zespół opracował propozycję dotyczącą potencjalnego wpływu na planetoidę o nazwie Bennu o długości 1600 stóp. Chociaż Ziemia nie jest zagrożona zderzeniem z Bennu w najbliższym czasie, to istnieje 1 na 2700 szans, że uderzy ona w naszą planetę w następnym stuleciu. Bennu jest również najlepiej zbadaną asteroidą wśród wszystkich znanych obiektów bliskich Ziemi.

Oczywiście użycie maszyny uzależnione jest takich czynników jak rozmiary ciała niebieskiego oraz czas, w jakim dotrze ono w pobliże planety. Poprzez start wielu statków kosmicznych na spotkanie z asteroidą możliwe byłoby spowolnienie obiektu i „wyrzucenie” go z kursu kolizyjnego z Ziemią. Jeśli warunki nie są odpowiednie do zastosowania impaktora kinetycznego, uniknięcie bliskiego spotkania z nadciągającą kosmiczną skałą poprzez wysadzenie jej może być jedyną opcją.

 „Jeśli asteroida jest wystarczająco mała i wykryjemy ją wystarczająco wcześnie, możemy to zrobić za pomocą impaktora. Nie działa on jednak tak elastycznie, gdy potrzebujemy korekty kursu lub prędkości zbliżającego się obiektu”. – powiedział David Dearborn z Lawrence Livermore National Laboratory.

Pomimo ciągłych wysiłków zmierzających do skatalogowania potencjalnych zagrożeń w pobliżu Ziemi, naukowcy ostrzegają w coraz większym stopniu, że istnieją niezliczone duże obiekty, które pozostają niewykryte. Biorąc pod uwagę ryzyko nieuniknionego zderzenia z obcym obiektem kosmicznym w przyszłości eksperci twierdzą, że należy planować najgorsze. Uczeni przedstawią swoją propozycję na konferencji w Japonii w maju tego roku. Na razie jednak wciąż brak konkretów. Czy plan HAMMER kiedykolwiek dojdzie do skutku, wciąż pozostaje zagadką.

Być może najwyższy czas, aby na poważnie zastanowić się nad skutkami zagrożeń, jakie mogą dotknąć ludzkość z kosmosu? Rozbłysk słoneczny, upadek asteroidy, planetoidy, deszcz meteorytów mogą w mgnieniu oka dokonać nieodwracalnych zniszczeń na Ziemi.

Reklamy
Opublikowano Kosmos | 1 komentarz

Wojny bogów sprzed tysięcy lat. Prawda czy fałsz?

 

Starożytne teksty przekazują często wizję świata radykalnie różną od wyobrażeń szanowanych historyków. Wygląda na to, że starożytni byli świadkami potężnej wojny wywołanej przez obce cywilizacje kosmiczne.

 Szczególnie bogate opisy pozaziemskich starć zbrojnych odnajdujemy w mitologii hinduskiej. Pisemne dowody zaawansowanej technologii istniejącej na Ziemi tysiące lat temu można znaleźć analizując Mahabharatę i Ramajanę. Mahabharata jest jedną z dwóch głównych epickich ksiąg spisaną w sanskrycie w starożytnych Indiach, a drugą pod względem ważności jest właśnie Ramajana. Mahabharata składa się z 200 000 wersów, które podzielone są na osiemnaście części lub ksiąg.

Historyk Kisari Mohan Ganguli argumentuje, że Mahabharata i Ramajana są pełne opisów wielkich nuklearnych holokaustów, które mają najwyraźniej niewiarygodnie wyższe proporcje niż te w Hiroszimie i Nagasaki.  Oczywiście moim zadaniem nie jest wmawianie Czytelnikom w co mają wierzyć, więc zapraszam do samodzielnego zapoznania się z fragmentem tekstu Mahabharaty przedstawiającego opis wielkiej katastrofy spowodowanej użyciem nieznanej dzisiaj broni. Tekst podzielony został na dwa fragmenty:

Pierwszy fragment:

„Gurkha, latający szybką i potężną Vimaną,

cisnął jednym pociskiem

naładowanym mocą Wszechświata.

 Żarząca się kolumna dymu i płomienia,

jasna jak dziesięć tysięcy słońc,

wzrosła z całej okazałości.

 To była nieznana broń,

żelazny piorun,

gigantyczny posłaniec śmierci,

który zredukował do popiołów

całą rasę Wrisznów i Andaków. 

Trupy były tak spalone, że aż

nierozpoznawalne. 

Włosy i paznokcie wypadły;

Ceramika wybuchła bez widocznej przyczyny,

a ptaki stały się białe. 

…Po kilku godzinach

wszystkie produkty spożywcze zostały zainfekowane …

… aby uciec przed tym ogniem

żołnierze rzucili się w strumienie wodne, by

umyć siebie i swój sprzęt. „

 

Drugi fragment:

„Gęste strzały ognia,

niczym wielki prysznic,

wydane po stworzeniu,

obejmujące wroga.

Gęsty mrok szybko osiadł na gospodarzach Pandava.

Wszystkie punkty kompasu zginęły w ciemności.

Wiał silny wiatr

Chmury ryczały do góry,

natryskiwały kurz i żwir.

 Ptaki zaskrzeczały szaleńczo …

same elementy wydawały się zaniepokojone.

Słońce zdawało się falować w niebiosach

Ziemia się zatrzęsła,

spalona przez straszliwie gwałtowne gorąco tej broni.

Słonie wybuchały płomieniem

i biegałam tam i z powrotem w szale …

na rozległym obszarze,

inne zwierzęta padły na ziemię i zmarły.

Ze wszystkich punktów kompasu,

strzały ognia padały nieustannie i gwałtownie. „

 Zastanówmy się przez chwilę, czy w ogóle kiedykolwiek naukowcy odkryli ślady prowadzenia ewentualnych wojen w dawnych czasach? Otóż dowody znaleziono w 1992 roku, gdy badacze natknęli się na warstwę radioaktywnego popiołu, o powierzchni około ośmiu kilometrów kwadratowych w Radżastanie., 16 km na zachód od miasta Dźodhpuru. Promieniowanie było rzekomo tak intensywne, że dziś nadal zanieczyszcza teren. Warto zauważyć, że sztuka hinduska sprzed tysięcy lat charakteryzuje się obecnością różnych latających machin, których nie mogli przecież wynaleźć miejscowi.

Starożytne znaleziska archeologiczne w Harappa i Mohendżo-Daro są traktowane są jako kolejny ważny dowód. Tam eksperci odkryli szkielety ludzkie rozproszone po całym terenie niemal tak, jakby nagle zdarzyło się coś okropnego, wyjątkowo niszczycielskie wydarzenie, niszczące całe miasta wraz z mieszkańcami. Podejrzewa się, ze kilka tysięcy lat temu użyto broni atomowej. Jeśli bomba atomowa naprawdę wybuchła w przeszłości, czy pozostawiła po sobie krater? Niezależni badacze twierdzą, że tak, i wskazują na krater o średnicy 2154 metrów, położony 400 kilometrów od Bombaju. Dzisiaj trudno stwierdzić jaki rodzaj broni faktycznie wykorzystano.

Nie ulega jednak wątpliwością, że konsekwencje były tragiczne, o czym przekonują starożytne teksty i znaleziska naukowe. Co ciekawe, czas utworzenia krateru, według ekspertów, wynosi od 12 000 do 50 000 lat temu. Wymowną wzmianką o sile rażenia broni jest poniżej cytowany tekst Mahabharaty:

 „(To była broń) tak potężna że może zniszczyć ziemię w jednej chwili – Potężny szybujący dźwięk w dymie i płomieniach A na nich siedzi śmierć …”.

Reklamy
Opublikowano Historia ludzkości | Dodaj komentarz

Starożytne wynalazki wyprzedzające swoją epokę

Świat starożytny znany jest z niezwykłej wiedzy żyjących w tamtych czasach ludzi. Okazuje się, że niektóre wynalazki sprzed tysięcy lat wyprzedzały znacznie epokę, w której zostały powołane do życia i co więcej nawiązują one do technologii dostępnej współcześnie!

Ogień grecki

Bizantyńczycy od VII do XII wieku dysponowali nieznaną do dzisiejszego dnia bronią. Według starożytnych podań w celu unieszkodliwienia wroga rzucali oni tajemniczą substancję na swoich wrogów podczas bitew morskich. Płyn ten, wystrzeliwany przez rury lub syfony, palił się w wodzie i mógł być zgaszony tylko octem, piaskiem lub moczem. Niestety wciąż nie wiemy, czym była broni chemiczna znana, jako „grecki ogień” lub „ogień bizantyjski”. Bizantyjczycy pilnie strzegli tajemnicy, upewniając się, że tylko nieliczni posiadają wiedzę o zabójczej substancji. Broń ta była miotana na różne sposoby, przy wykorzystaniu:

  1. machin neurobalistycznych, balist i katapult, w beczkach lub kulach, bądź mieszankę wylewano z naczyń przez miedziane rury zarówno na lądzie, jak i na morzu;
  2. rur – miotaczy ognia, z których przy pomocy substancji miotającej sporządzanej na bazie saletry wydmuchiwano „ogień” na odległość być może aż do 75 metrów, choć odległość ta może wydawać się przesadzona.

 

Elastyczne szkło

W 63 r.n.e. żył Petroniusz- rzymski pisarz, polityk i filozof. Postać ta znana jest między innymi z przedstawienia bardzo nietypowego rodzaju szkła. Mężczyzna opisał pewnego szklarza, który opisał cesarza Tyberiusza trzymającego naczynie ze szkła. Rzemieślnik poprosił władcę, by ten podał mu przedmiot. Kiedy szklarz otrzymał naczynie rzucił nim o podłogę, ale o dziwo wcale się nie potłukło! Widoczne było zaledwie wgniecenie, ale po uderzeniu młotkiem kształt powracał do pierwotnej formy.

Tyberiusz tak bardzo się przestraszył konsekwencji płynących z wynalezienia elastycznego szkła, że nakazał ściąć wynalazcę. Wizja dewaluacji metali szlachetnych była wystarczającym powodem do uciszenia na wieczność tajemniczego szklarza.

Według niektórych starożytnych pisarzy i historyków, np. Pliniusza Starszego opowieść o magicznym szkle, to bajka. Kasjusz Dion kilkaset lat później zrelacjonował, że naczynie rzucone o podłogę w rzeczywistości potłukło się, a szklarz skleił je własnymi rękami.

Wydaje się jednak rzeczą dosyć dziwną, żeby ktoś żyjący w znacznie późniejszych czasach mógł orzec, czy historia, która wydarzyła się we wcześniejszych czasach była prawdziwa, czy też fałszywa. Co ciekawe dokładnie w 2012 roku przedsiębiorstwo Corning produkujące szkło wprowadziło na rynek specjalną odmianę elastycznego szkła nazwaną „Willow Glass”. Jest ona odporna na ciepło i na tyle elastyczna, by móc ją dowolnie zwijać.

Wiele więc wskazuje, że starożytny szklarz wyprzedził współczesnych wynalazców o kilka tysięcy lat.

Bron termiczna

Kolejnym ciekawym wynalazkiem sprzed wieków jest broń termiczna autorstwa Archimedesa. Jej działanie polegało na odbijaniu przez polerowane tarcze promieni słonecznych skierowanych na wrogie statki. Naukowcy z MIT w 2005 roku ogłosili, że wynalazek liczący ponad 2000 lat nie jest mistyfikacją. Okazuje się, że po raz kolejny starożytni okazali się być niezwykle nowatorscy i nawiązać do współczesnej nam technologii.

Dzisiaj broń termiczna oparta jest na wykorzystaniu mikrofal, które podgrzewając dany obiekt mogą doprowadzić do jego spłonięcia.

Rzymski beton

Rozległe rzymskie budowle, które przetrwały tysiące lat, potwierdzają zalety i przewagę betonu rzymskiego nad betonem stosowanym obecnie, który wykazuje oznaki degradacji już po upływie 50 lat.

Naukowcy pracowali w ostatnich latach, aby odkryć tajemnicę długowieczności starożytnego betonu. Cudownym składnikiem według badaczy jest popiół wulkaniczny. Artykuł opublikowany w 2013 r. przez uczonych z University of California opisywał po raz pierwszy w historii zdolność bardzo trwałego wiązania materiału przez związek wapnia, glinokrzemianów i krzemianu. Proces wytwarzania starożytnego betonu spowodowałby niższą emisję dwutlenku węgla. Wadą jego stosowania jest jednak to, że dłużej wysycha i choć posiada dłuższą trwałość jest słabszy niż nowoczesny beton.

Stal damasceńska

W czasach średniowiecznych miecze wykonane z substancji zwanej stalą damasceńską produkowano na Bliskim Wschodzie z surowca, znanego jako stal Wootz, pochodzącą z Azji. Dopiero rewolucja przemysłowa sprawiła, że ​​metal tak silny został ponownie wykuty. Sekret wytwarzania stali damasceńskiej na Bliskim Wschodzie wyjaśnił się dopiero podczas wykonania skanów pod mikroskopem elektronowym w nowoczesnych laboratoriach. Najpierw użyto stali około 300 r.p.n.e., natomiast wydaje się, że wiedza o tajnikach jej wytwarzania została utracona około połowy XVIII wieku. W produkcji stali damasceńskiej użyto nanotechnologii ( wtedy alchemii) w tym sensie, że odpowiednie materiały zostały dodane podczas produkcji stali w celu wywołania reakcji chemicznych na poziomie kwantowym, wyjaśnił ekspert archeologii K. Kris Hirst.

Hirst cytował badania prowadzone przez Petera Pauflera na Uniwersytecie w Dreźnie i opublikowane w czasopiśmie Nature w 2006 roku. Paufler i jego zespół postawili hipotezę, że naturalne właściwości materiału źródłowego z Azji (stal Wootz), w połączeniu z materiałami dodanymi podczas procesu produkcji na Bliskim Wschodzie wywołały reakcję chemiczną. Metal przybrał mikrostrukturę zwaną nanorurkami z węglika żelaza, czyli wyjątkowo twardych rurek węgla, zawierających w swojej budowie wyłącznie atom metalu lub półmetalu i węgla. Materiały dodane podczas produkcji stali damasceńskiej obejmowały specjalną odmianę kory: Cassia auriculata, a ponadto wanad, chrom, mangan, kobalt, nikiel i niektóre rzadkie pierwiastki, których ślady pochodziły prawdopodobnie z kopalń znajdujących się w Indiach.

Hirst pisał: „W połowie XVIII wieku nastąpił zanik składu chemicznego surowca – zniknęły najmniejsze ilości jednego lub więcej minerałów, być może dlatego, że wyczerpały się ich zasoby”.

Kto wie co lub kto naprawdę przyczynił się do starożytnych odkryć. Być może była to wiedza pochodząca od jeszcze starszych pokoleń. Istnieje też możliwość zupełnie innej natury: po prostu antyczni alchemicy i wynalazcy byli pasjonowali się dziedzinami wiedzy, w których stawali się ekspertami. Ich myślenie pozbawione sztucznych schematów i barier, ale oparte na fachowej wiedzy i praktyce pozwoliło na stworzenie czegoś, co na zdrowy rozsądek przekraczało zdolności ludzi sprzed wieków.

Reklamy
Opublikowano Historia ludzkości | Dodaj komentarz

Nowa teoria powstania Księżyca

 

Powstała nowa teoria narodzenia się Księżyca. Hipoteza obala jednocześnie dotychczas istniejące modele akademickie.

Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi i Planetach w Harvardzie, Simon Lock jest głównym autorem badań, które sugerują, że Księżyc stanowi obiekt synestialny. Obiekt tego typu przychodzi na świat na drodze gwałtownego zderzenia jednego ciała niebieskiego z innym. W efekcie zderzenia powstaje gruby dysk w kształcie pączka (donuta) złożony głównie ze stopionych skał. Z czasem obiekt stygnie i przybiera kształt podobny do kuli.

Badanie opublikowano 28 lutego w Journal of Geophysical Research: Planets, a jego współautorami są: Sarah Stewart (UC Davis), Michail Petaev (Harvard), Zoë Leinhardt (Bristol), Mia Mace (Bristol), Stein Jacobsen (Harvard) i Matija Ćuk (SETI).

Autorzy wyrazili swoje wątpliwości względem powszechnie akceptowanej teorii powstania Srebrnego Globu:

„Powszechnie akceptowaną teorią, w jaki sposób powstał Księżyc, jest to, że ciało o rozmiarze Marsa zderzyło się z proto-ziemią i przeniosło materiał na orbitę. Masa przybrała postać dysku, by następnie uformować Księżyc, a ciałem, które pozostało po uderzeniu, była Ziemia. Jest to kanon naukowy obowiązujący od około 20 lat”.

Według wymienionych wyżej naukowców oficjalna wersja akceptowana przez środowisko akademickie jest w rzeczywistości prawie niemożliwa do zaistnienia co oznacza, że istniejące modele dotyczące powstania satelity Ziemi są po prostu zwykłą fikcją.

Dodajmy, że wiadomo nie od dzisiaj, iż skład izotopowy Ziemi i Księżyca jest bardzo podobny, co oznacza związek obu ciał niebieskich. Z kolei testy wykazały znacznie obfitsze występowanie na naszej planecie w pierwiastki takie jak: potas, sód i miedź.

Scenariusz nakreślony przez Lock’a i kolegów wciąż zaczyna się od ogromnej kolizji, ale wczesny Księżyc zamiast tworzyć dysk o skalistym materiale, staje się obiektem synestialnym. Zdaniem naukowca mógł on być nawet dziesięć razy większy od Ziemi, ponieważ  w przybliżeniu tylko 10 procent skały ziemskiej uległoby wyparowaniu, a reszta pozostałaby w postaci płynnej.

„Zaczyna się od „nasionka” – niewielkiej ilości płynnego kamienia, który gromadzi się tuż przy centrum struktury przypominającej pączka. Gdy struktura ochładza się, odparowana skała skrapla się i pada w kierunku środka synestii. Część deszczu spada na Księżyc, powodując jego wzrost. Tempo opadów jest około dziesięć razy większe, niż siła huraganu na Ziemi. Z biegiem czasu cała struktura kurczy się, Księżyc wynurza się z pary. Ostatecznie cała synestia skrapla się, a to, co pozostało, to kula wirującego ciekłego kamienia, który ostatecznie tworzy Ziemię taką jaką znamy dzisiaj.”

Cały proces odbywa się niezwykle szybko, a Księżyc wynurza się z synestii w ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat, a Ziemia powstaje około 1000 lat później. Co ważniejsze Lock powiedział, że jego teoria rozwiązuje każdy problem z tradycyjnym  modelem stworzenia Księżyca. Zarówno Ziemia, jak i Księżyc powstają z tej samej chmury wyparowanej skały w naturalny sposób oraz posiadają podobną ilość izotopów. Brak lotnych pierwiastków na Księżycu można wytłumaczyć tym, że Księżyc powstał w otoczeniu kilkudziesięciu atmosfer pary i w temperaturze 4000-6000 stopni Fahrenheita.

Prace w celu udoskonalenia hipotezy powstania Księżyca wciąż trwają, jednak moim zdaniem, to tylko kolejna próba zatuszowania faktów. Wiadomo bowiem od kilkunastu lat (co najmniej) że oficjalne teorie według których miał uformować się Księżyc nie działają.

Na Ziemi żyje wielu naukowców, którzy kategorycznie zaprzeczyli możliwości powstaniu Srebrnego Globu na drodze przyjętej oficjalnie. Tak więc mamy do czynienia dosłownie z tonącym okrętem, którego załoga musi ratować się. W przypadku naukowców w grę wchodzi tylko i wyłącznie odbiegnięcie od standardowych teorii, ale w taki sposób, by nie ujawnić niewygodnych (niewyjaśnionych) kwestii dla akademików. Wydaje się, że pan Lock idzie podobną drogą, a do wyjaśnienia powstania Księżyca jeszcze daleka droga.

Źródło:

Phys.org

Reklamy
Opublikowano Kosmos | Dodaj komentarz

Woda na Księżycu. Twardy orzech do zgryzienia dla naukowców

 

Nowa analiza danych z dwóch misji księżycowych dowodzi, że woda Księżyca jest szeroko rozpowszechniona na powierzchni i nie ogranicza się do określonego regionu lub rodzaju terenu. Woda wydaje się być obecna w dzień i w nocy, choć dostęp do niej jest ograniczony.

Odkrycia mogą pomóc badaczom zrozumieć pochodzenie wody Księżyca i jego łatwość użycia jako zasobu. Jeśli Księżyc ma wystarczającą ilość wody, a dostęp do niej jest dość wygodny, przyszli odkrywcy mogą go wykorzystać jako wodę pitną lub przekształcić w wodór i tlen i użyć jako paliwo rakietowe, bądź tlen do oddychania.

Wyniki są sprzeczne z niektórymi wcześniejszymi badaniami, które sugerowały, że więcej wody wykryto na polarnych szerokościach Księżyca i że siła sygnału wody rośnie i maleje zgodnie z dniem księżycowym (29, 5 ziemskiego dnia). Biorąc to pod uwagę, niektórzy badacze proponowali, że molekuły wody mogą „przeskakiwać” przez powierzchnię Księżyca, dopóki nie wejdą w zimne pułapki w ciemnych rejonach kraterów w pobliżu północnych i południowych biegunów. W planetarnej nauce, zimna pułapka to obszar, który jest tak chłodny, że para wodna i inne substancje lotne, które wejdą w kontakt z powierzchnią, pozostaną stabilne przez dłuższy czas, nawet do kilku miliardów lat. Nowe odkrycie powszechnej i względnie nieruchomej wody sugeruje, że może ona występować przede wszystkim, jako OH- bardziej reaktywny względem H2O- który składa się z jednego atomu tlenu i jednego atomu wodoru. OH, zwany również hydroksylem, nie pozostaje sam przez dłuższy czas, preferując „atakować” cząsteczki lub przywiązując się do nich chemicznie.

W związku z tym hydroksyl musiałby zostać ekstraktowany z minerałów, aby mógł być użyty.Badania sugerują również, że woda obecna na Księżycu nie jest luźno związana z powierzchnią. Ustalenie, co dzieje się na Księżycu, może również pomóc naukowcom w zrozumieniu źródeł wody i jej długotrwałego przechowywania w innych skałach w całym Układzie Słonecznym.

Wyniki wskazują na powstawanie OH i / lub H2O przez wiatr słoneczny uderzający w powierzchnię Księżyca, chociaż zespół nie wykluczył, że OH i / lub H2O mogą pochodzić z głębi ziemskiego satelity na skutek powolnego uwalniania z głęboko umiejscowionych minerałów.

Dla naukowców problem wody na Księżycu stanowi bardzo trudno zagadnienie i tylko dane dostarczane poprzez kolejne misje kosmiczne na Srebrny Glob mogą przybliżyć badaczy do jego rozwiązania.

Reklamy
Opublikowano Kosmos | Dodaj komentarz

Nowe badania potwierdzają: odkryto tysiące nieznanych budowli w Gwatemali

Gwatemala odkrywa przed naukowcami swoje sekrety. Po raz kolejny za sukcesem badaczy stoi technologia odnosząca w archeologii coraz większe poparcie ze strony akademików.

Dzięki zastosowaniu technologii mapowania laserowego z powietrza, zespół archeologów prowadzony przez profesora Takeshi Inomate z University of Arizona ma możliwość zbadania na większą skalę, niż kiedykolwiek historię i rozprzestrzenianie się osadnictwa w starożytnej miejscowości Majów Ceibal w Gwatemali.

W nowym artykule opublikowanym w czasopiśmie PLOS ONE, Inomata i jego koledzy wyjaśniają, w jaki sposób zastosowali technologię LiDAR, aby odwzorować znacznie większy obszar starożytnej osady w porównaniu do poprzednich poszukiwań archeologicznych.

LiDAR zapewnia bardzo dokładne, szczegółowe trójwymiarowe mapy topografii powierzchni ziemi. W ciągu zaledwie kilku dni w Ceibal, mały samolot, wyposażony w lasery wystarczająco mocne, aby przeczesać gęstą dżunglę, wzniósł się ponad miejsce, mapując – z mniej niż 10-centymetrowym marginesem błędu – kształt , wielkość i położenie starożytnych piramid Majów, platform, centrów ceremonialnych, dróg, zbiorników wodnych i innych obiektów wcześniej nieudokumentowanych przez naukowców.

Opracowana mapa obejmuje 470 kilometrów kwadratowych, a także zawiera ponad 15 000 starożytnych zabytków Majów. Wcześniej archeolodzy dysponowali informacjami na temat jedynie 8 kilometrów kwadratowych i mniej niż 1000 struktur w okolicy. Technologia Lidar robią ogromną furorę wśród badaczy i pokazuje jak wiele pozostawało do odkrycia.  Według Inomaty, skala przeprowadzonych badań jest nieprawdopodobna, a ich zakres nie może się równać z pracami terenowymi podejmowanymi wcześniej. Badacz opisuje pracę systemu Lidar: Patrząc na obraz LiDAR, można zobaczyć specyficzne rodzaje architektury – piramidy, długie struktury – a z naszych wykopalisk, wiemy z jakiego okresu pochodzą. Po prostu patrząc na kształt struktur, widzimy sieć ośrodków ceremonialnych z określonych okresów.

Powyższe zdjęcie pokazuje działanie Lidar. Fotografia z lewej strony ukazuje oprócz widocznej świątyni dżunglę. Dopiero opisywana technologia umożliwia „usunięcie” zarośli i ujawnienie starożytnych sztucznych struktur.

Ostatnie odkrycia na terenie Ameryki Środkowej (Gwatemala, Meksyk) wskazują, że nasi przodkowie prowadzili znacznie bardziej złożone życie społeczne, niż zakładano. Datowanie odkrytych budowli stanowi jednak tylko teoretyczne spekulacje, ponieważ tak naprawdę określenie wieku danych struktur podyktowane jest kontekstem historycznym. Fakt, że np. na obszarze dzisiejszej Gwatemali jakieś 1000 lat temu żył lud, nie oznacza jeszcze, że jest on odpowiedzialny za zbudowanie starożytnych miast.

Wygląda na to, że w bliżej nieokreślonym czasie istniała cywilizacja zdolna do wznoszenia na masową skalę niejednokrotnie niezwykle zaawansowanych konstrukcyjnie budowli. Czy mogła za tym stać prymitywna ludność tubylcza mieszkająca w szałasach?

Sami odpowiedzmy sobie na powyższe pytanie.

Reklamy
Opublikowano Ameryka Prekolumbijska | Dodaj komentarz