Prawdziwe oblicze chrześcijaństwa

 

sacred-heart-of-jesus-christ-wallpaper-picture-10-1280

Chrześcijaństwo, podobnie jak inne religie na świecie są odbiciem wierzeń i praktyk starożytnego świata. Niestety, fałszywa ideologia głoszona przez kapłanów, tak mocno wżarła się w ludzką świadomość, że mało kto poszukuje prawdziwego oblicza nauk dawnych mistrzów.

Przykładem mistrza duchowego, którego nauki zostały kompletnie sfałszowane jest Jezus. Po mimo faktu, że Jego historia, ale też nauki zostały wypaczone, to wczytując się w słowa Zbawiciela można wiele kwestii zrozumieć. Ciekawe, że przekazy głoszone przez Jezusa bardzo często są sprzeczne z dogmatami religijnymi, które akceptuje kościół. Główną filozofią Chrystusa był duchowy rozwój człowieka polegający na wewnętrznym rozpoznaniu. Wychodził On z założenia, że jako istoty ludzkie, jesteśmy częścią Boga, którego możemy odnaleźć w nas samych- ponieważ stanowimy istoty multiwymiarowe.

Czytając nauki Jezusa, dochodzę do wniosku, że przekazał On całą instrukcję, mającą na celu umożliwienie człowiekowi zjednoczenie z Absolutem. Wiele przesłań nawiązuje też do fizyki kwantowej, co świadczy o tym, że Jezus nie był zwykłym człowiekiem, ale istotą pochodzącą z zupełnie innego świata.

Jezus przestrzegał ludzi przed przywiązywaniem się do dóbr trwałych:

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego- miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”.

Im bardziej będziemy skupiać uwagę dobrach materialnych, tym nasza percepcja postrzegania będzie mniejsza, o czym wspomina sam Mistrz, mówiąc o oku człowieka. Nie chodzi tutaj o jakieś wielkie wyrzeczenia, ale o zrozumienie, że fizyczne realia są iluzją. Zarówno najbardziej drogocenny przedmiot na Ziemi, jak i największy odpad na tej planecie są w rzeczywistości równe sobie, ponieważ stanowią falę elektromagnetyczną. Oczywiście na poziomie zmysłów ich manifestacja znacząco się różni, ale jest to tylko gra rozumu. Nic więcej. Tak więc, przywiązywanie dużą uwagę do przedmiotów jest w gruncie rzeczy wypaczeniem prawdziwego porządku wszechświata.

Podobny przekaz zaszyfrowany został w następujących słowach:

„Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”.

Chowając zmarłych, kogo, a raczej, co tak naprawdę chowamy? Ciało, czyli zużyty „garnitur”, dzięki któremu Nieskończona Świadomość może objawiać się w 3D. Organizm biologiczny jest jak kombinezon dla kosmonauty- umożliwia mu obecność w obcym środowisku. Kiedy jednak ten sam kosmonauta powróci do naturalnego dla człowieka środowiska przebranie jest już bezużyteczne. „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”, można przetłumaczyć: „Jeżeli chcesz iść za głosem Nieskończoności, pojmij naturę rzeczywistości”. Ważnymi wskazówkami dotyczącymi rozwoju duchowego ludzi są następujące słowa Jezusa:

„Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”.

Jest to po raz kolejny przypomnienie, że kluczem do Świadomości (życia) jest percepcja. „Szeroka brama” symbolizuje świat materii. Dla nas ludzi fizyczność jest oczywistością. Jeżeli ktoś powiedziałby, że jest najbardziej zaspokojoną i najszczęśliwszą osobą na świecie, ponieważ dysponuje bardzo dużymi pieniędzmi- jest więc niezależny finansowo- to analizując sytuację powierzchownie można by takiej osobie dać wiarę. Jednak rozpatrując sprawę w szerszym aspekcie osoba opisana powyżej nie musi różnić się od przeciętnego zjadacza chleba, ponieważ nadzieję pokłada w materii. Podniesienie Świadomości może nastąpić tylko wtedy, gdy połączymy ze sobą aspekty duchowe i fizyczne, zdając sobie tym samym sprawę z roli, jaką mamy odegrać we wszechświecie. Taka „brama” jest ciasna, a „droga” wąska, ponieważ opierając nasz światopogląd tylko na doznaniach zmysłowych i inteligencji nie jesteśmy w stanie dojrzeć tego, co istnieje poza rozumem. Dlatego też nie każdy, a wręcz mało kto, biorąc pod uwagę ludzkość na całej Ziemi, potrafi wyjść z klatki fizyczności i biegunowości, jaką tworzy mózg.

Podstawowym warunkiem do odnalezienie w sobie boskości jest oczyszczenie ze zbędnych wzorców energetycznych, które wytwarzane są np. poprzez osąd. Jako ludzie, istoty fizyczne, nikt z nas nie jest ideałem. Ciągłe osądzanie czyjejś postawy sprawia, że stawiamy się w roli sędziego, czyli kogoś, kto z definicji powinien być nieskazitelny. Czy ktokolwiek może przypisać sobie takie przymiotniki? Chyba nie. Notoryczne osądzanie czyni z ludzi ziemskich „bogów”, zawyża naszą samoocenę i ego, tworząc bariery w poznaniu samego siebie. Nie ma niczego złego w nazywaniu rzeczy po imieniu, ale twierdzenie, że cokolwiek powiem lub pomyślę musi się stać lub stanowi jedyną prawdę- jest ogromnym błędem i jednocześnie więzieniem dla drugiej osoby. Jezus mówi o poruszonych przez mnie kwestiach następująco:

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wszędzie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę z twego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was [samych]”.

„Belka” w tym wypadku to przenośnia, pod którą kryje się zaślepienie, poczucie, że jest się lepszym, mądrzejszym od innych, nie dostrzegając jednocześnie własnych wad i ograniczeń.Informacje, które przetwarza mózg filtrowane są przez filtry, czyli poglądy, przekonania, wierzenia itd. Gdyby w moim oku była belka, mógłbym stwierdzić, że moje filtry są lepsze od twoich i dlatego to ja mam rację, a ty jesteś głupi. Kompletny nonsens. Dwie ostatnie linijki tekstu:  „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was [samych]” są wskazówką, byśmy nie rwali się z pomocą każdemu potrzebującemu, jaki trafi się na naszej drodze. Dzielenie się z bliźnim jest wspaniałą rzeczą, ale nie oznacza to, że mamy obowiązek służyć każdemu, kto jest w potrzebie. Pomoc jest transferem energii i przyczynia się do zmniejszenia jej ilości w naszym wielowymiarowym organizmie. Poziom energii jest bardzo ważny przy dostrajaniu do częstotliwości, na jakich operuje z Nieskończoność, zatem bądźmy uważni komu oddajemy swój skarb. Możliwość kontaktu z Boskim Wymiarem jest nie do przecenienia, ponieważ dzięki niemu jesteśmy ludźmi, a nie inteligentnymi zwierzętami.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest czystość intencji, z jaką działamy. Powiedzmy, że dwie osoby prowadzą wykład. Po mimo tego, że mówią o bardzo podobnych kwestiach i przekazywana wiedza jest autentyczna, tylko jedna z nich ma czyste intencje, czyli zależy jej na szerzeniu wiedzy i wzroście Świadomości słuchaczy, a nie osobistym interesie. W takim wypadku wartościowym i godnym uwagi będzie tylko przekaz osoby o honorowych zamiarach, który nie wykorzystuje wartościowych informacji w celach np. propagandowych. Im czystsza intencja, tym lepszy dostęp do Nieskończoności uzyskujemy. Jezus mówił dokładnie to samo, lecz innymi słowami:

„Nie każdy, kto mówi Mi: <<Panie, Panie!>>, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: <<Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia?>>. Wtedy oświadczę im: <<Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości>>”.

Dlaczego jakość intencja jest tak istotna? Ponieważ wynika ona z poziomu świadomości danej osoby. Świadomość jest fundamentem, na którym powinniśmy oprzeć naszą egzystencję. Im bardziej Świadomi będziemy, tym bardziej niezależnymi istotami od sytuacji życiowej staniemy się. Jezus porównuje stan świadomości do dobrej i złej budowy:

„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.

Dom zbudowany na skale oznacza wzrastanie w świadomości Chrystusowej, kiedy nie pokładamy nadziei w złudnym zewnętrznym świecie, ale w Duchu. Jezus stanowi świetny przykład osoby niewzruszonej sytuacją zewnętrzną. Jego istotę wypełniała zawsze harmonia i głębokie zakorzenienie w obecnym momencie (stan medytacyjny). Świadectwem Jego niezachwianej postawy jest chociażby wydarzenie znane pod nazwą „Uciszenie burzy”:

Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A o to zerwała się burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie ratuj, giniemy!”. A On im rzekł:„Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?”.

Jezus poprzez swoją postawę uczył nas, byśmy zawsze zachowywali zdrowy rozsądek, nie popadali w skrajne emocje i nie byli podatni na różnorodne manipulacje, jakie funduje nam nasze otoczenie. Aby jednak zrealizować nauki Mistrza potrzebna świadomość bycia w „tu i teraz”, gdzie nie istnieje czasoprzestrzeń. Kiedy umysł jest medytujący, naszymi działaniami przewodzi Nieskończoność, a nie zwodniczy rozum. Decydując się na Świadomość będziemy niejednokrotnie poddawani licznym próbom. Każda próba jest sprawdzianem, czy naprawdę jesteśmy pewni drogi, jaką obraliśmy. Transformacja świadomości oznacza wykroczenie poza bariery poznawcze, które wytworzyła ludzkość. Wykraczając poza powszechnie przyjęty światopogląd, niejednokrotnie narazimy się na nieprzychylne opinii ludzi, którym obca jest szersza wersja rzeczywistości. Jest to proces, który ma na celu oczyścić nas z przywiązania do aprobaty ze strony innych, i wzmocnieniu naszej wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia oświecenia- pojęcia faktycznego porządku rzeczy. Jezus mówił tak:

„Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je”.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Człowiek. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Prawdziwe oblicze chrześcijaństwa

  1. Nemo pisze:

    Wszystko ładnie ale czegoś mi tutaj brakuje: interpretacji takiej osobistości jak szatan oraz opętania przez niego. Pozdrawiam!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s