Zagadkowe podziemne miasta w Turcji

 

ADR-KAPTR-1 Typowy krajobraz dla Kapadocji

Starożytna Turcja jest jednym z najbardziej zadziwiających miejsc na świecie. Oprócz zabudowań obecnych na powierzchni, istnieją również wyrafinowane, podziemne konstrukcje.

Kapadocja

Podziemne miasta znajdują się w Kapadocji. Kraina ta, jest znana z najróżniejszych formacji wytworzonych w tufie wulkanicznym. Mieszkańcy tamtych stron swoje domostwa zakładają w wydrążonych przez siebie jaskiniach. Ponieważ materiał skalny jest dosyć miękki, z drążeniem nie ma większego problemu. Najbardziej zagadkowymi zabytkami Kapadocji są podziemne miasta m.in. Derinkuyu, Kaymakli oraz Nevsehir. Ogólnie zlokalizowano aż 200 podziemnych „jednostek mieszkalnych” pomiędzy miastami Kayseri, a Nevsehir.

ADR-KAPTR-5

 

Cappadocia_March_2006

z8407437Q,Turcja-wycieczki---Kapadocja

Pod ziemią

Po mimo mnogości podziemnych miast, opiszę tylko dwa, a mianowicie Derinkuyu                 i Nevsehir. Opis tych kompleksów można bowiem w większym stopniu odnieść do pozostałych struktur. Derinkuyu datowane jest oficjalnie na 700 – 800 lat p.n.e., choć istnieją hipotezy, że miasto mogło powstać wcześniej, 2 000 – 1 500 lat p.n.e., kiedy na ziemiach Anatolii panowali Hetyci. Przyjmuje się, że Derinkuyu pełniło rolę obronną przed najeźdźcami. Z kompleksu korzystali również Chrześcijanie. Na temat podziemnych pomieszczeń zrobiło się głośno w 1963 roku, gdy odkrył je przypadkowo, podczas poszerzania własnego mieszkania, mieszkaniec ( rolnik ) Kapadocji.

Najbardziej niewiarygodne są rozwiązania inżynieryjne zastosowane podczas tworzenia struktur, pojemność oraz funkcjonalność podziemnego miasta. Łącznie przebywać tam mogło nawet do 10 000 ludzi + bydło. Niektóre źródła podają liczbę 30 000 osobników. Wewnątrz znajdowały się pionowe tunele, łączące ze sobą pomieszczenia mieszkalne, świątynie, stajnie, cmentarz, prasa winna, a nawet studnia. Jak więc dowiadujemy się, w Derinkuyu nie mamy do czynienia z prymitywną pieczarą, lecz zaawansowaną jednostką mieszkalną przeznaczoną nie tylko do przeżycia niesprzyjających warunków panujących na zewnątrz, lecz prowadzenia, komfortowego, jak na tamte czasy życia. Prawdziwie niesamowity jest system wentylacyjny zastosowany w kompleksie. Budowniczowie umieścili bowiem 15 000 kanałów wentylacyjnych, które zapewniały przepływ świeżego powietrza w całej konstrukcji. Nawet dzisiejsi inżynierowie mieliby nie lada zagwozdkę, przy stworzeniu czegoś podobnego. Latem wewnątrz utrzymywała się temperatura 15 stopni Celsjusza, natomiast zimą temperatura powietrza spadała do 7 stopni Celsjusza. Najniższe pomieszczenia znajdują się 85 metrów pod powierzchnia ziemi. Wspomnieć należy, że podziemne miasto zbudowane jest poziomowo, tak jak np. bloki mieszkalne. Naukowcy przebadali 20 poziomów, ale zakładają, że może występować, nawet do 40 pięter.

Ciekawostką jest też system obronny. Do wnętrza miasta prowadziły trzy wejścia.                 W korytarzach umieszczono ogromne, 500 kilogramowe okrągłe kamienie ( na kształt kamieni młyńskich ), które pełniły rolę drzwi obrotowych. Gdy nadchodziło zagrożenia, kamień przesuwano w stronę otworu wejściowego, tworząc zaporę nie do przejścia, zważywszy na fakt, że drzwi otworzyć i zamknąć można było tylko z jednej strony. Derinkuyu połączone jest ponadto, z innym miastem korytarzem o długości 8 kilometrów.

Wewnątrz miasta:

Derinkuyu_cave derinkuyu-turkey images derinkuyu-underground Derinkuyu-Turkeys-Underground-Attraction img_1905 Circular-door                                                         Kamień młyński służący do zagrodzenia drogi

underground-city derinkuyu-aliens-antigos6

 

derinkuyu-map Mapa podziemnego kompleksu w Derinkuyu

Pod twierdzą Nevsehir

Podziemne miasta w Turcji, zaznaczyłem na wstępie, to rzecz powszechna. W 2013 roku, podczas projektu urbanistycznego na terenie miasta Nevsehir odnaleziono system podziemnych korytarzy, które podobne są do tych w Derinkuyu. Kiedy prowadzono wykopy w ziemi, robotnicy niespodziewanie natknęli się na podziemne kompleks miejski. Według Mehmeta Turana- szefa tureckiego urzędu ds. modernizacji budownictwa mieszkalnego- tunele mogą osiągać nawet 7 kilometrów długości. Według szacunków niektórych źródeł podziemna konstrukcja została zbudowana 5 000 lat temu. Naukowcy podchodzą jednak do tej daty bardzo sceptycznie. Warto zaznaczyć, że inwestycja przebudowy osiedla, na którym znaleziono zabytek archeologiczny pochłonęła 90 milionów lirów tureckich ( 25 milionów funtów ), jednak sam Turan oświadczył, że pieniądze nie poszły w błoto ze względu na skalę dokonanego odkrycia. Obszar zarejestrowany został jako teren o szczególnych walorach naturalnych oraz kulturalnych. Jednocześnie w rejonie odkryć archeologicznym nie będzie można prowadzić żadnych prac budowlanych i tym podobnych.

Starsze?

Datowanie podziemnych struktur jest bardzo kontrowersyjne. W zasadzie nie można, w ściśle naukowym pojęciu, określić dokładnego wieku ruin. Takie, a nie inne szacowanie wieku podziemnego miasta ( VIII w. p.n.e. w przpadku Derinkuyu) związane jest z dopasowaniem do odpowiedniej grupy ludności, która mogła ewentualnie stworzyć podobne formacje. Oficjalnie przyjmuje się, że Hetyci byli na tyle zaawansowani cywilizacyjnie, by wydrążyć w skale tak skomplikowany system tuneli. Jak wiemy jednak, mieszkańcy prehistorycznej Turcji w niczym nie ustępowali Hetytom. Dlaczego więc, miasto nie mogło powstać znacznie wcześniej? Aby zgłębić tajemnicę należy odnieść się do Vendidad- zbioru bardzo starych tekstów, które wchodzą w skład Avesty- świętych podań Zaratusztrianizmu, religii monoteistycznej rozwiniętej na terenie Iranu ok. 1000 lat p.n.e. Avesta powstała według badaczy nawet w II tysiącleciu p.n.e. W jednym z podań przytoczona jest opowieść/mit/legenda na temat głównego boga zoroastrycznego o imieniu Ahura Mazda.

Kapadocja była podległa i podzielona przez władców imperium perskiego w 546 r p.n.e. Dlatego też mitologia perska dotyczy Anatolii.                                                                                 W micie perski król Yima/Jima, miał zbudować system podziemnych korytarzy z rozkazu perskiego bóstwa Ahura Mazdy. Działania te, miały ochronić ludzkość przed skutkami napadu przez demona Aryrnana. Istota ta, identyfikowana może być również z epoką lodowcową, co można wywnioskować z zamieszczonego poniżej mitu.Według mnie, nagłe ochłodzenie klimatu na Ziemi nastąpiło w wyniku kosmicznej katastrofy 9,5-11 tysięcy lat p.n.e. Czyżby zatem był to czas powstania kompleksu? Bardzo możliwe, że legenda odwołuje się do kompleksów znajdujących się pod ziemią turecką, jednak pewności nie ma i pewnie nigdy nie będzie. Na koniec opowiadania o Kapadocji przytoczę wspomnianą opowieść o Jimie i bogu/istocie pozaziemskiej Ahura Mazda.

„Pierwszym z krajów stworzonych przez Ahura Mazdę była Ariana, kraj Ariów na zachodzie. Ludzie żyli tam szczęśliwi, nad dobrą rzeką Anuhi Daitią, zasobną w słodkie wody, u stóp świętej góry Hara Berezaiti. Jedyną przykrą rzeczą w tym kraju była obfitość wężów. Władcą krainy był Jima Chszaeta, pasterz i opiekun sprawiedliwy ludzi i zwierząt. Pod jego opieką rozmnażały się zwierzęta i ludzi narodziło się tak wiele, że nie mogła ich pomieścić nadrzeczna dolina, ziemia była dla nich za ciasna. Ahura Mazda widząc to, wezwał do siebie Jimę, dobrego pasterza, i rzekł mu tak:

— Jimo, dobry pasterzu! Czy chcesz głosić słowo boże w kraju, który stworzyłem jako pierwszy, w Arianie błogosławionej?

Ale Jima nie czuł w sobie powołania kapłańskiego, bo interesował go dobrobyt doczesny jego poddanych. Więc wysłał Ahura ptaka Karsziptana do Ariany i on pierwszy głosił tam słowo boże. A Jimie dał złotą fujarkę i oprawny w złoto bat i pouczył go, jak ma ich używać. Gdy w dobrej krainie, kolebce Ariów, narodziło się tak wiele ludzi i tak wiele zwierząt, że ziemia nie mogła ich już pomieścić, wzłeciał Jima Chszaeta w górę, zadął w złotą fujarkę i opuścił się w dół, uderzając ziemię batem oprawnym w złoto. A jednocześnie modlił się:

— Święta Aramaiti, Matko Ziemio, powiększ się, by mogły pomieścić się na tobie zwierzęta duże i małe, by znalazły dość po żywienia.

A ziemia powiększyła się, spełniając prośbę Jimy pięknego. I znów rozkwitło na niej życie, zwierzęta duże i małe rozmnażały się i wychowywały swoje młode i rodziło się wiele ludzi. A wszyscy żyli szczęśliwie pod opieką Jasnego Jimy, dobrego pasterza. Po jakimś czasie znów było ich tyle, źe nie mogli się pomieścić na ziemi i za mało im było pożywienia. Więc Jasny Jima, pasterz dobry, ponownie wzlatując w górę dął w złotą fujarkę i opadając uderzał ziemię swym batem oprawnym w złoto, prosząc:

— Święta Aramaiti, Matko Ziemio, powiększ się, by wyżywić ludzi i zwierzęta.

A Święta Aramaiti, Matka Ziemia, powiększała się i znów ludzie i zwierzęta znajdowali na niej dość miejsca i pożywienia, by się rozmnażać i rosnąć. I po raz drugi stało się tak, jak bywało poprzednio, że zajęły całą ziemię, która ich mogła wyżywić, i nie było miejsca dla zwierząt dużych i małych, dla ludzi i dla roślin, którymi wszyscy mogliby się wyżywić. I po raz trzeci wzleciał ku niebu Jima Jaśniejący, dmąc w złotą fujarkę. Potem opadł na ziemię i uderzył ją oprawnym w złoto batem i modlił się do Świętej Aramaiti, Matki Ziemi, by zechciała się powiększyć i wyżywić zwierzęta i ludzi. A Dobroczynna Aramaiti powiększyła się i oddała swoje siły na podtrzymanie życia wszystkich stworzeń, które na niej się rodziły i rosły. Tak więc, jak mówi pismo, trzy razy wzlatywał ku niebu dobry pasterz, Jima Chszaeta, dmąc w złotą fujarkę, trzy razy opadał na ziemię i uderzał ją swoim oprawnym w złoto batem i modlił się do Matki Ziemi, a ona się powiększała.

Ale potem Ahura Przemądry przewidział zbliżanie się niszczyciela. Aryrnan, wróg życia, postanowił napaść z demonami zimna na dobrą krainę Arianę i przynieść do niej śmierć i zagładę dla roślin, zwierząt i ludzi. Wezwał więc Ahura Mazda Jasnego Jimę przed swoje oblicze i rzekł mu:

— Zbuduj schronienie dla ludzi i zwierząt, War podziemny, gdzie ukryć się będą mogły w czas zagłady. Umieść go pod ziemią, gdzie nie dosięgnie ich mróz. Ten War niech będzie długi na koński bieg, czworokątny. Trzy piętra w nim zbuduj, a na nich korytarze i pokoje zamknięte i otwarte. Środkiem puść strumień wody słodkiej, na brzegach jego osadź ptaki w wiecznej zieleni. Gdy gotowe już będzie podziemne schronienie, zanieś tam nasiona najlepszych, najdorodniejszych ludzi, zwierząt i roślin, i nasiona ogni, i ptaków, i psów. Wybieraj starannie, by znalazły się tam tylko nasiona zdrowe, zebrane z roślin, które są najlepiej wyrośnięte, najwonniejsze i najsmaczniejsze. Spośród zwierząt wybierz najdorodniejsze, najzdrowsze i najwięcej przynoszące pożytku, i ich nasiona umieść w podziemnym Warze. Podobnie postąpisz z ludźmi: wybierz nasiona z najszlachetniejszych i najpiękniejszych, zdrowych na ciele i duchu. I bacz, by nie znalazły się wśród nich zdeformowane z przodu czy z tyłu, z zębami wystającymi i skórą skażoną.

Wszystkie te nasiona roślin i zwierząt każdego gatunku i ludzi połącz w pary, by żyły i zdolne były się rozmnażać. I tak po dwa zanieś do Waru.

A na trzech piętrach Waru tak umieść nasiona ludzi: na pierwszym piętrze niech będzie ich trzydzieści, na drugim sześćdziesiąt, a na trzecim dziewięćdziesiąt.

Tak powiedział Przemądry do Jaśniejącego Jimy, a ten postąpił zgodnie z rozkazem boskim i zbudował w krainie Arianem Waedżo — co tłumaczy się jako „kolebka Ariów” — War czworokątny podziemny i zgromadził w nim nasiona roślin i zwierząt, i ludzi, w czasie gdy spodziewał się nadejścia zimy. Gdy już to uczynił, nadciągnął do Ariany smok zimy, wąż straszny, wcielenie Arymana.

Przyszedł ku ziemi i zmroził ją, rośliny wszystkie uschły i przemarzły, zamarzły wszystkie zwierzęta i wszyscy ludzie, którzy nie schronili się w Warze. Ziemia opustoszała i wymarło na niej wszystko, co żyto. A w Warze ludzie żyli i w ten sposób przechowało się życie przez czas, który był czasem panowania śmierci.

Opowiadają, że trzy takie zimy straszliwe przeżyły stworzenia w Warze, a potem wyszły na świat boży i znów szczęśliwie rozmnażały się pod opieką Jimy, dobrego pasterza.

Jima Chszaeta zapomniał jednak, w miarę jak płynął czas, że jest zobowiązany do opieki nad życiem, a nie do rządzenia nim. Wydało mu się, że to jego przezorności, a nie bożemu nakazowi zawdzięczały przetrwanie żywe istoty i on sam. Bluźnić począł niebu i jego siłom, mówił słowa kłamliwe i niegodne. Sprzymierzył się z Drudżą kłamliwą i niosącą śmierć przeciwko Aszy, opiekunowi porządku i ładu boskiego, który nakazuje każdemu wypełniać obowiązki. Wreszcie popełnił zbrodnię, grzech przeciwko swemu powołaniu opiekuna żywych istot, i zabił krowę. Wtedy opuściła go chwała, majestat królewski. Trzy razy odlatywała od niego pod postacią ptaka, a on pozbawiony owej mocy, która pozwala rządzić innymi dla bożej chwały, nie był już zdolny do sprawowania władzy i opieki nad światem żywych stworzeń [1]”.

Źródła:

 1. wordpress.com/sianowianie-w-dziejach-mitologia-slowian-i-wiara-przyrody/ksiegi-apokryficzne/tajemnik-skolocki/o-tajemniku-skolockim/o-dobrym-pasterzu-jimie-i-jamie-waru-jamale-jamwarze-jamwale/
 2. „Derinkuyu podziemne miasto”- dr. Alfred Jan Palla, youtube.com/watch?v=H2P5411TgFs
 1. ancientaliensmap.com/locations/derinkuyu-underground-city/
 2. crystalinks.com/derinkuyu.html
 3. historicmysteries.com/the-derinkuyu-mystery/
 4. hwww.hurriyetdailynews.com/massive-ancient-underground-city-discovered-in-turkeys-nevsehir-.aspx?pageID=238&nID=76196&NewsCatID=375
 5. http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/vast-5000-yearold-underground-city-discovered-in-turkeys-cappadocia-region-9951911.html

[1] https://bialczynski.wordpress.com/slowianie-w-dziejach-mitologia-slowian-i-wiara-przyrody/ksiegi-apokryficzne/tajemnik-skolocki/o-tajemniku-skolockim/o-dobrym-pasterzu-jimie-i-jamie-waru-jamale-jamwarze-jamwale/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Tajemnice prehistorycznej Turcji. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Zagadkowe podziemne miasta w Turcji

 1. mikkeharry pisze:

  Jestem w trakcie lektury tej książki. Autor poświęca kilka jej stron właśnie tym podziemnym miastom w Kapadocji twierdząc że pochodzą jeszcze z przed naszej ery i służyły ówczesnej ludności do ukrywania się przed kataklizmami, które miały miejsce przed końcem ostatniej epoki lodowcowej tj. 12 tysięcy lat temu. I tak miały chronić mieszkańców przed rozbłyskami słonecznymi, meteorytami i wyrzutami plazmy z korony słońca lub pyłem księżycowym niesionym na ziemię przez słoneczny wiatr oraz promieniowaniem kosmicznym. Kataklizmy te doprowadziły rzekomo do ocieplenia klimatu i zagłady prehistorycznej cywilizacji kończąc epokę lodowcową.

  http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4459054/zapomniana-cywilizacja

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s