Długowieczni władcy w Sumeryjskiej Liście Królów

 

anunnaki

Istnieje wiele podań na temat legendarnych władców w starożytności. Żyli oni i panowali nawet przez setki lat, a nawet tysiące lat. Konwencjonalna nauka odrzuca tego typu źródła, choć nie ma do tego najmniejszych podstaw. Jednym z niezwykłych pism starożytnych nawiązujących do długowiecznych królów jest Sumeryjska Lista Królów.

Dokument ten, spisany został tradycyjnie na glinianych tabliczkach. Naukowcy datują to znalezisko na III tysiąclecie p.n.e. Najbardziej ceniona jest tablica Weld-Blundella  opracowana przez Stephana Langdona i przeanalizowana przez Thorkilda Jacobsena. W pradawnych czasach, gdy istoty spoza naszego świata zdobyły dominację na Ziemi, dochodziło do połączenia ludzi i bogów, efektem czego rodzili się giganci i żyjący nieprawdopodobnie długo pół-bogowie ( herosi ). Przykłady takich istot możemy znaleźć również w Biblii. Sumeryjska lista królów opowiada o czasach przed potopem ( ostatni wydarzył się 11,5 tys. lat temu ) i po potopie.

Historia Sumeru raz jeszcze

Ortodoksyjna sumerologia i mitologia sumeryjska, to dwie zupełnie różne sprawy. Według oficjalnej nauki, historia Sumerów rozpoczyna się ponad 5,5 tysiąca lat przed naszą erą wraz z powstaniem pierwszej świątyni w Eridu. Ciekawostką jest fakt, że wydarzenie to nie było związane z rządami króla. Sumer wczesno dynastyczny zdaniem uczonych rozpoczyna się dopiero 2 900 lat p.n.e. Jak to możliwe, że ludzie zdecydowali się na podjęcie wysiłku, w celu wzniesienia budowli, podczas gdy nie istniała wówczas hierarchiczna władza? Jedynym wytłumaczeniem jest to, że bogowie sumeryjscy nie byli wyimaginowanymi postaciami, ale prawdziwymi bytami, które objęły rządy na Ziemi i w późniejszym czasie mianowali na królów swoich „boskich” wybrańców.

„Kiedy królestwo zstąpiło na Ziemię”

Jak zaznaczyłem według Sumerów historia przebiegał znacznie odmiennie, niż twierdzą uczeni. Warto więc pochylić się nad przekazem starożytnych, bo któż inny, jak nie oni, najlepiej znali swoje dzieje.

Sumeryjska lista królów, to dokument, którego autor wymienia wszystkich następujących po sobie władców od początku założenia pierwszej siedziby. Wymienione są też lata panowania poszczególnych królów, choć nie podano daty, kiedy dokładnie zaczęły się rządy królewskie.

Na wstępie do Sumeryjskiej listy królów widnieje zapis: „Po tym jak królestwo zeszło  z nieba”. Sumerowie twierdzili osobiście, że cywilizacja nie rozwinęła się dzięki pracy ludzi, ale poprzez ingerencję bogów, którzy nawiedzili Ziemię przybywając z niebios. Zdaniem Sumerów wszelkie okazy życia: rośliny, zwierzęta, owady, ptactwo, ryby, owady  oraz człowiek zostały stworzone przez bogów. Wracając jednak do sedna tematu.

Według starożytnego przekazu pierwszym miastem w Sumerze stało się Eridu. W te kwestii akurat konwencjonalna nauka i mitologia zgadzają się. Wystarczy jednak posunąć się o krok dalej, aby zmienić ten stan rzeczy. Zdaniem starożytnego tekstu król, który jako pierwszy objął Alulim, a jego rządy trwały uwaga… 28 800 lat! Informacja ta powinna skłonić naukowców do zadania następujących pytań:

 1. Czy przyjęte założenia dotyczące oficjalnego powstania kultury sumeryjskiej są poprawne
 2. Kiedy naprawdę powstała kultura sumeryjska?
 3. Czy podania dotyczące potopu, który zdaniem starożytnych zniszczył rozwijające się kultury, nie są opisem faktycznych zdarzeń?

Jak zatem postąpili uczeni? Niewiarygodne ich zdaniem dane odrzucili, a przyjęli tylko te, które uznali za prawdopodobne. To się nazywa podejściem naukowym!

Idźmy jednak dalej. Po Alulimie, rządy na aż 36 000 lat przypadły Alalgarowi.  Razem mamy więc 64 800 lat panowania zaledwie dwóch królów! Poniżej przedstawiam lata rządów przywódców Eridu.

 1. Alulim                         28,800 lat
 2. Alalgar                          36,000 lat
 3. Enmenluanna            43,200 lat
 4. Kichunna                    43,200 lat
 5. Enmengalanna          28,800 lat
 6. Dumuzi                       36,000 lat
 7. Sibzianna                    28,800 lat
 8. Emendueanna            21,600 lat
 9. Uburratum                  18,000 lat
 10. Zinsuddu /Ziusudra/64,800 lat

Następnie, „Eridu zostało opuszczone”, a królestwo założono ponownie, tyle że w mieście  o nazwie Badtibira. Według mitologii wzniesiono 5 miast, a ośmiu królów, rządziło przez 241 200 lat! Następnie nadszedł potop, który przyczynił się m.in. do przeniesienia królestwa do Kisz. Sumeryjska lista królów podaje, że miastem tym władało 23 królów przez 24 510 lat.

 I dynastia Kisz

 1. Gaur                                  1200 lat
 2. Gulla-Nidaba-annapad  960 lat
 3.  Nangishlishma                 670 lat
 4. En-tarah-ana                    420 lat,
 5. Bahina                               300 lat,
 6.  Buanum                            840 lat
 7. Kalibum                            960 lat
 8. Galumum                         840 lat
 9. Zukakip                            900 lat
 10.  Atab                                 600 lat
 11. Mashda                            840 lat
 12. Arurim                             720 lat
 13. Etana                             1560 lat
 14. Balih                               400 lat
 15. Enmenunna                   660 lat
 16. Melam-Kish                  900 lat
 17. Barsalnunna                1200 lat
 18. Meszamug                     140 lat
 19. Tizkar                             305 lat
 20. Ilku                                900 lat
 21. Iltasadum                    1200 lat
 22. Enmebaraggesi            900 lat
 23. Agga                                625 lat

Na marginesie zaznaczmy, że władcy z II dynastii z Kisz nie byli zwykłymi ludźmi, ani bogami, a raczej bosko – ludzkimi hybrydami:

II dynastia z Kisz

 1. ……………… 210 lat
 2. ………….
 3. Mamagal        420 lat
 4. Kalbum           132 lat
 5. Tuge                 360 lat
 6. Mennumna     180 lat
 7. Lugalmu         420 lat
 8. Ibbi-Ea           290 (?) lat

Po zniszczeniu Kisz królestwo przeniesiono do Eanny, gdzie najwyższą władzę przez 324 lata sprawował Meskiaggazer, syn boga Utu. O królu tym napisane jest: „…wszedł w morze i wyszedł ( zszedł ) z gór”. Sumerowi często opisując niebo używali określeń: „górny ocean”, lub „morze pierwotne”. Prawdopodobnie Meskiaggazer, podobnie jak król Etana został zabrany w lot kosmiczny przez istoty pozaziemskie.

Syn opisywanego króla- Enmerkar- zbudował jedno z najważniejszych miast sumeryjskich- Uruk- i rządził tam 420 lat. Kolejny władca – Lugalbanda, pasterz, sprawował rządy przez 1200 lat. Warto wspomnieć, że sumeryski wyraz „lugal” oznaczał wielki. Być może, określenie to odnosiło się do wzrostu tego króla, który był mitycznym gigantem- nefilim!  W Uruk królami byli np. rybak Dumuzi, w mitologii sumeryjskiej małżonek  Innany, bóg wegetacji, który rządził 100 lat. Ponadto wyróżniamy Gilgamesza poszukującego nieśmiertelności władającego 126 lat. Ogólnie Uruk rządzone było przez 12 królów, sprawujących swoje rządy przez 2130. Jak się okazuje, zapis ten nie zgadza się z tym, co Sumeryjska Lista Królów podaje w następnej kolejności.

W  I dynastii z Uruk wyróżniamy bowiem tylko 8 władców królujących przez dłuższy okres czasu niż wymienione wyżej 2130 lat, bo aż 2224 lata. Na takie i podobne nieścisłości musimy niestety się zgodzić. Pamiętajmy, że po mimo upływu lat, uczeni wciąż dysponują małą wiedzą na temat czasów sprzed kilku tysięcy lat. Co więcej, duża część z tablic glinianych zawiera poważne uszkodzenia, które uniemożliwiają pełny odczyt tekstu. Lista królów z I dynastii z Uruk prezentuje się więc następująco:

I dynastia Uruk:

 1. Meskiaggasher                324 lat
 2. Enmerkar                        420 lat
 3. Lugalbanda                   1200 lat
 4. Dumuzi                           100 lat
 5. Gilgamesh                       126 lat
 6. Urnungal                           30 lat
 7. Udulkalamma                    15 lat
 8. Labasher                             9 lat

Następnie panowanie przejęła dynastia z Ur. Wyróżniamy w niej 4 królów rządzących razem 177 lat.

 1. Mesannepadda     80 lat
 2. Meskiagnunna      36 lat
 3. Elulu                     25 lat
 4. Balulu                   36 lat

Starożytni informują nas następnie, że po Ur, królestwo przeniesiono do Awan. Niestety trójka władców rządząca przez 356 lat nie jest nam znana. Łączna liczba lat panowania królów wskazuje jednak, że byli to długowieczni panowie. Im bliżej końcowi, tym lata rządów sumeryjskich królów stają się coraz „normalniejsze”, czyli zbliżone do ludzkich.  Wśród władców dynastii Hamazi warto wyróżnić pierwszego króla Hadanisza panującego przez 360 lat. Po Hamazi ponownie zapanowało Uruk, gdzie król Lugalure panował przez 120 lat. Na uwagę zasługuje jeszcze Urzababa z IV dynastii z Kisz rządzący przez 400 lat.

Źródła:

gilgamesz.cba.pl/lista_krolow_Sumer.html

Ten wpis został opublikowany w kategorii Mezopotamia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Długowieczni władcy w Sumeryjskiej Liście Królów

 1. padmak pisze:

  Bardzo ciekawe zestawienie świadczące o długości życia w dawnych „zamierzchłych” czasach.
  W Bibli możemy znaleźć informacje od długości życia dziesięciu pokoleń począwszy od Adama a skończywszy na Noe, które trwało niemal tysiąc lat.
  Wedy ( starożytne pisma Indii) podają też ciekawe informacje na temat długości życia w dawnych czasach. Te informacje są podobne do długości życia królów sumeryjskich.
  Wedy dzielą czas na cztery długie okresy i każdemu okresowi przypisują odpowiednią długość życia człowieka:
  1. Okres Złoty – 100’000 lat
  2. Okres Srebrny – 10’000 lat
  3. Okres Brązowy – 1’000 lat
  4. Okres Żelazny – 100 lat
  Wedy podają również czas trwania każdego okresu i mówią o cyklicznym ich powtarzaniu. Dlatego myśle że kolejni królowie panowali w określonych okresach.

 2. Ja pisze:

  Nie zastanawiało was że pierwsi królowie na ziemi panowali takie równe liczby dokładnie dzielące się na 3600 lat , czyli teoretyczny obieg planety Nibiru wkoło Słońca.

  Alulim 28,800 lat – 8 cykli
  Alalgar 36,000 lat – 10 cykli
  Enmenluanna 43,200 lat – 12 cykli
  Kichunna 43,200 lat – 12 cykli
  Enmengalanna 28,800 lat – 8 cykli
  Dumuzi 36,000 lat – 10 cykli
  Sibzianna 28,800 lat – 8 cykli
  Emendueanna 21,600 lat – 6 cykli
  Uburratum 18,000 lat – 5 cykli
  Zinsuddu /Ziusudra 64,800 lat – 18 cykli

 3. Pingback: Sumeryjska lista królów , czyli co nam zostawili Sumerowie w pewnej liście

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s