Holograficzna rzeczywistość

 

matrixbg

„Co to znaczy: „prawdziwe”? Jak możesz zdefiniować „rzeczywistość”? Jeśli mówisz o tym, co możesz poczuć, co możesz powąchać, spróbować lub zobaczyć, to rzeczywistość jest tylko elektrycznymi impulsami interpretowanymi przez twój mózg”.

Nauka potwierdza- żyjemy w „matrixie”

Zacytowane słowa należą do postaci Morfeusza z filmu Matrix. Jak się okazuje, treści przekazywane na temat „funkcjonowania” , natury naszej rzeczywistości pochodzące z popularnej produkcji filmowej pokrywają się niemal w stu procentach przez fizyków kwantowych. Fizyka lub mechanika kwantowa jest dyscypliną naukową, której celem jest uchwycenie „cegiełek” tworzących życie i rzeczywistość na najbardziej podstawowym poziomie. Zadanie fizyków kwantowych polega na badaniu świata mikroskopowego, czyli m.in. cząstek elementarnych, a także atomów.  Według dogmatu naukowego, fizyczny świat tworzony jest przez atomy. Dowiedzmy się zatem, czym jest najważniejszy budulec rzeczywistości ( materii ).                                                                                                                                                                                                           W myśl szkolnej definicji, atomy złożone są z jądra i otaczających jądro elektronów. W jądrze zlokalizowane są  nukleony: protony i neutrony. Neutrony są cząsteczkami obojętnymi elektrycznie, protony noszą ładunek elektryczny dodatni, natomiast elektrony ładunek ujemny. Mówiąc krótko, atomy nie są w ogóle „czymś” fizycznym, lecz stanowią energię. Atom, to energia. Kiedy analizujesz strukturę budowy atomu nie sposób wyróżnić materialnej natury tego tworu, ponieważ… atomy są niematerialne. 

atom                                                                                Budowa atomu

„Atomy mają rozmiary rzędu 10−10 m i masę rzędu 10−26 kg.  Jądro atomowe zbudowane jest z nukleonówprotonów o dodatnim ładunku elektrycznym i elektrycznie obojętnych neutronów. Chmurę elektronową tworzą elektrony związane z jądrem przez oddziaływanie elektromagnetyczne„. Opisując budowę atomu, w zasadzie w żadnym wypadku nie odniosłem się do materialnej rzeczywistości, lecz wykroczyłem poza nią. Myślimy, że fizyczne realia są prawdziwe, ponieważ mózg, receptory i komórki ludzkiego ( i nie tylko ) ciała, dekodują, przetwarzają informacje ( atom- energia ) przenoszone przez impulsy elektryczne.  Wielu uczonych widzi niedoskonałość teorii naukowych i coraz częściej podnoszone są głosy dotyczące właściwego charakteru naszej rzeczywistości. Fizyk B. Green powiedział:

 „Odnosząc się do mechaniki kwantowej, nie możemy powiedzieć, że cokolwiek tak naprawdę istnieje na poziomie subatomowym, zanim nie zostanie przeprowadzona obserwacja. Innymi słowy, dopiero nasza obserwacja sprawia, że „coś” może zaistnieć. Jako obserwatorzy, sami kreujemy jedną z wielu możliwości i sprawiamy, że świat wokół nas istnieje. Zanim nie zostanie przeprowadzona obserwacja, cząsteczki zajmują mgławicowy stan „superpozycji”, w którym przyjmują jednocześnie spin (obrót ) „w górę” i „w dół”, lub znajdują się w różnych miejscach w tym samym czasie. Obserwacja sprawia, że konkretny stan rzeczywistości ma miejsce, w taki sam sposób, w jaki wirująca moneta przewraca się na jedną z dwóch możliwych stron – orła lub reszki. Odnosząc się do mechaniki kwantowej, nieobserwowane cząsteczki opisywane są jako „funkcje światła” reprezentujące zestaw wielu „stanów mierzalnych”. Kiedy obserwator dokonuje pomiaru, cząsteczka przyjmuje jedną z wielu możliwych opcji”.

Zmysłowa rzeczywistość to zaledwie iluzoryczny świat, który staje się realny dzięki potędze umysłu- jego obserwacji. Większość ludzi, którzy są nieświadoma tej prawdy odbiera otoczenie, w którym się znajduje za najprawdziwsze w świecie, każda sytuacja jest dla ciebie realna. Obracasz się w tym świecie coraz szybciej i szybciej, próbujesz udźwignąć ciężar swojego ciężkiego życia, jednocześnie nie zdając sobie sprawy, gdzie jesteś. Gdybyś uświadomił sobie, że to wszystko to tylko sen, który tworzysz osobiście… gdybyś tylko wiedział, że tak naprawdę jesteś kimś więcej niż tylko biologicznym organizmem… gdybyś tylko zdał sobie sprawę, że tylko od twojej woli zależy, czy zaangażujesz się w daną sytuację życiową emocjonalnie czy też pozostaniesz obojętny, wówczas dotarłoby do ciebie, jak bardzo twoje zmysły posiadły nad tobą kontrolę. W „Matrixie” wywiązała się dyskusja pomiędzy Morfeuszem, a Neo- głównym bohaterem:

Morfeusz: Matrix jest wszędzie, otacza nas ze wszystkich stron. Nawet tu i teraz. Widzisz go wyglądając przez okno i włączając telewizor. Czujesz, gdy idziesz do pracy, czy do kościoła, gdy płacisz podatki. To świat, który postawiono ci przed oczami, by przesłonić prawdę.

Neo: Jaką prawdę?

Morfeusz: Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni, urodziłeś się w kajdanach. W więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć. W więzieniu umysłów. Niestety, nie da się wytłumaczyć, czym jest Matrix. Sam musisz się przekonać.

Dlaczego nigdy nie „poczujesz i dotkniesz więzienia”? Ponieważ „jego mury” istnieją poza zmysłami fizycznymi. Nasza rzeczywistość jest dostępna tylko i wyłącznie w zakresie światła widzialnego i stanowi maluteńką część ogólnie dostępnych fal elektromagnetycznych w wieloświecie ( tak należy nazwać wszechświat ).  Kolejną charakterystyczną cechą „fizycznych realiów jest prędkość światła. Kiedy przekroczysz tę stałą, wychodzisz z materialnego świata- można to uczynić m.in. wychodząc z ciała lub osiągając świadome sny.

post-10-0-27206100-1386526735 Wszechświat usiany jest kanałami między wymiarowymi łączącymi poszczególne światy dostępne na różnych częstotliwościach. Przekraczając prędkość światła, przechodzisz do odmiennego świata.

Hologram

Pomyśl sobie: jesteś w świecie, który jest niczym gra komputerowa z tą różnicą, że nic i nikt nie musi mieć nad tobą władzy. Stanowisz w gruncie rzeczy czysty potencjał. W takim razie, jeżeli nasza pięcio – zmysłowa rzeczywistość jest rodzajem iluzji, to dlaczego wydaje się ona tak prawdziwa? Naukowcy Alain Aspekt oraz David Bohm uważają, że wszechświat to gigantyczna, holograficzna projekcja. Właśnie, aby dokładniej zrozumieć na czym polega fenomen naszego iluzorycznego świata musimy najpierw zrozumieć czym jest hologram. Hologram jest niczym innym jak trójwymiarową fotografią wykonaną za pomocą lasera.

hologram                                Tworzenie się hologramu ( kliknij na rysunek, by powiększyć )

W celu uzyskania hologramu fotografowany obiekt musi zostać zanurzony w świetle promieni lasera.                                                                                                                       Następnie druga wiązka promieni lasera zostaje odbita od pierwszej doprowadzając do interferencji ( nałożenia na siebie ) dwóch wiązek i w rezultacie ten obszar zostaje utrwalony na zdjęciu. Kiedy zdjęcie, które zostanie poddane oglądowi, przejawi się ono jako wir jasnych i ciemnych linii. Kiedy jednak uzyskane zdjęcie zostaje oświetlone przez jeszcze jedną wiązką promieni lasera, pojawia się trójwymiarowy obraz pierwotnego obiektu. Dokładnie w taki sam sposób następuje dekodowanie przez ludzki mózg częstotliwości/fal elektromagnetycznych pola zintegrowanego/superstrun,      z których złożony jest świat ( nie tylko ten, w którym żyjemy). Fizyk kwantowy, John Hagelin, powiedział:

„Wszystko we wszechświecie posiada wspólne źródło, także jeżeli spoglądamy na rzeczy z tego najgłębszego poziomu, wtedy ostatecznie odkrywamy jedną uniwersalną rzeczywistość, gdzie ty jesteś falą oraz ja jestem falą. My wszyscy jesteśmy naszymi oscylacjami częstotliwości tego zjednoczonego pola”.        

 Trójwymiarowość nie jest jedyną własnością hologramu. Jeżeli dla przykładu podzielisz hologram danego obiektu na połowę i oświetlisz go laserem, wówczas każda z części zawierać będzie całościowy obraz danego przedmiotu ( identycznie sprawa ma się z ludzkim ciałem ). Jeżeli eksperymentowi poddany zostanie podzielony na dwie połówki hologram gałęzi ( lub innego obiektu ), na który skierowany zostanie następnie promień lasera, wtedy każda z połów będzie posiadać w sobie pełny wizerunek gałęzi, a dzieląc połówki na jeszcze mniejsze części otrzymamy pomniejszone wersje pierwotnego obrazu. Zatem hologram ma możliwość zawarcia całości w każdej swojej części. Patrząc na hologram można odnieść wrażenie, że jest on faktycznym, fizycznym obiektem, jednak tak nie jest.

 

Holographic_recording                                                                                                Wir jasnych i ciemnych linii utrwalony podczas interferencji dwóch wiązek

images                                                                                                     Kiedy raz jeszcze oświetlisz promieniem lasera wir jasnych i ciemnych linii, obraz przyjmuje konkretną formę. W tym wypadku jest to królowa Anglii.

Znakomity naukowiec- Karl Pribram- uważał, że funkcję lasera w mózgu człowieka pełnią impulsy nerwowe, przebiegające przez cały mózg i według naukowca odpowiadają one za zapisy pamięciowe. Żyjąc w tej „twardej” rzeczywistości, bez przerwy następuje przesyłanie informacji ( impulsów ) od receptora przez układ nerwowy do efektora. Mózg na okrągło interpretuje dochodzące do niego sygnały i przetwarza je w konkretny sposób, tworząc pięcio zmysłową rzeczywistość. Dlaczego na przykład, daltoniści nie rozróżniają poszczególnych barw? Ponieważ ich umysł nie dekoduje konkretnych częstotliwości. Pamiętajmy, że barwa jest rodzajem fali elektromagnetycznej dekodowanej przez mózg.

 Karl Pribram także twierdził, że mózg działa na zasadzie hologramów. Zauważ, że gdy prowadzisz konwersację w twoim mózgu powstaje mnóstwo obrazów. Kiedy ktoś zapyta cię: „Wiesz co to jest samochód?” Do twojego umysłu wysyłana jest informacja w postaci impulsu elektrycznego, którego celem jest przywołanie z twojej pamięci konkretnego hologramu. Dzięki temu procesowi mamy okazję do błyskawicznego komunikowania się bez potrzeby zastanawiania przez dłuższy czas nad danym zagadnieniem. Gdy przeszukujesz słownik w celu znalezienia znaczenia jakiegoś słowa, zwykle zajmuje ci to odpowiednią ilość czasu i nie możesz osiągnąć celu natychmiast. Tymczasem mózg funkcjonując według reguły hologramu i potrafi w mgnieniu oka wywołać z naszej pamięci pożądany obraz i dlatego proces myślenia zachodzi tak szybko. Jednak co dzieje się, kiedy ktoś mówi nam o czymś, czego nigdy nie widzieliśmy lub z czym nigdy się nie spotkaliśmy? W podobnej sytuacji mówimy zwykle „koleś przepraszam, ale nie wiem o co ci chodzi”. Nasze zakłopotanie spowodowane jest brakiem posiadania w pamięci holograficznego obrazu danej rzeczy. Mówiąc inaczej nie umiemy sobie  wyobrazić tematu naszej rozmowy. Gdy opisujemy coś nie mając bezpośredniego kontaktu z przedmiotem naszego opisu, wówczas musimy wizualizować tę rzecz. Uważny obserwator jest w stanie w bardzo dokładnym stopniu przedstawić ( za pomocą rysunku, słów itd.) obraz obiektu, który dostrzegł wcześniej. Dlaczego?

Ponieważ świat fizyczny jest hologramem, który mózg zapamiętuje, a następnie w danej chwili może przywołać. Kiedy do umysłu dotrze już informacja następuje sortowanie i precyzowanie informacji. W momencie usłyszenia przez ciebie słowa „samochód”, wówczas mózg, by stworzyć holograficzny obraz wysyła wiadomości w rodzaju: „ten na czterech kołach”, „jeździ”, „ma kierownicę”, itp. Oczywiście ostateczny efekt procesu wizualizacji uzależniony jest od poziomu zawartych informacji w mózgu. Jeżeli ktoś w życiu widział tylko traktor, wtedy na słowo „samochód” w jego głowie pojawi się traktor. W sytuacji kiedy spotykasz się na co dzień z różnymi typami aut, wtedy umysł przywoła hologram jednego z samochodów, który już widziałeś  ( chyba, że przedmiotem rozmowy jest konkretny model). Jak więc widzimy kluczową sprawą jest proces kojarzenia i wizualizacji, inaczej myślenie ( gromadzenie przez mózg informacji i przywoływanie ich ułamku sekundy) nie byłoby możliwe. Za każdym razem przywołujemy pewne hologramy, które tworzone są przez nasze skojarzenia.

Świat wokół nas jest super hologramem, jednak ze względu na fakt, że mózg każdego człowieka w różny sposób odbiera otaczającą rzeczywistość jesteśmy subiektywnymi postrzegaczami. Zapytasz zapewne: „jeżeli każdy odbiera otoczenie po swojemu, to dlaczego będąc w tym samym miejscu, co inne osoby, wszyscy widzimy świat w identyczny sposób”? Rzecz w tym, że każdy umysł dekoduje fale elektromagnetyczne tak samo. Jeżeli dwie osoby przybywające w różnych miejscach na świecie uzyskają dostęp do Internetu i wejdą na tą samą stronę internetową, wówczas ich oczom ukaże się dokładnie ten sam widok. Krajobraz, budynki i wszelkie otoczenie, z którym obcujemy stanowi tzw. wirtualną rzeczywistość, dekodowaną przez mózg każdego człowieka w ten sam sposób. Mówiąc, że każdy postrzega świat subiektywnie miałem na myśli troszeczkę inną sprawę. Zauważ, że kiedy dwie osoby patrzą na ten sam samochód, nie jest wcale powiedziane, że myślą o nim w tych samych kategoriach. Innymi słowy, ten sam przedmiot lub obiekt może być odbierany przez wielu ludzi na wiele różnorodnych sposobów. Niektórym ta sama rzecz się podoba, innymi nie pasuje. Dla kogoś ten sam kolor może być pomarańczowy, dla innych czerwony itd. Dlatego też otaczającej rzeczywistości możemy indywidualnie nadawać i odbierać sens w zależności od naszego osobistego punktu widzenia. Znany w świecie naukowym fizyk- Max Planckpowiedział:

„Jako człowiek, który poświęcił całe swoje życie na najbardziej zdroworozsądkową naukę – studia nad atomem mogę Was zapewnić jako rezultat moich badań, że w istocie… nie ma czegoś takiego jak materia. Materia w takim sensie w jakim ją postrzegamy wywodzi się i istnieje jedynie dzięki sile, która wprawia cząstki w drgania i trzyma ten malutki Układ Słoneczny w całości. Musimy przyjąć, że za tą siłą kryje się inteligentny i świadomy umysł. Ten umysł jest macierzą całej materii i całego wszechświata.”

Uczeni na czele z D. Bohmem zauważyli niezwykłą właściwość cząstek subatomowych. Mianowicie udowodniono, że elektrony ( cząstka elementarna nie posiadająca swojej struktury ) potrafią w jakiś sposób  „komunikować” się ze sobą w ułamku sekundy po mimo dzielących je biliony kilometrów.

W rzeczywistości dystans nie gra żadnej roli. Odległość, to pojęcie, które jest aktualne tylko w pięcio zmysłowej rzeczywistości, ponieważ na głębszym poziomie po prostu nie istnieje. Wszystko, co istnieje stanowi holograficzną jedność i wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone. Zwykle postrzegasz otoczenia jako „tutaj” i „tam”, jednak jedynym prawdziwym sformułowaniem jest „tutaj” i teraz.                                                                                                                                                                                                                                                   Natura naszej rzeczywistości jest fantastyczna. Potrafi inspirować, ponieważ cały czas dostarcza nam nowych niesamowitych informacji na swój temat. Możemy ją badać w nieskończoność i tylko nieświadomy powie o swoim świecie „szara rzeczywistość”. Im głębiej i dokładniej zrozumiemy charakter otoczenia, tym więcej pozytywnych aspektów będziemy mogli wnieść do swojego życia.

Traktując rzeczywistość fizyczną poważnie i bez zachwytu, w zasadzie skazujesz się na powolne obumieranie. Kiedy patrzysz na drzewo lub rzecz nie myśl sobie o nim/ o niej jako o zwyczajnym przedmiocie. Uświadom sobie, że jest ona/ono tworzone przez fale świadomej, nieskończonej energii, którą twój potężny umysł  postrzega jako fizyczny obiekt.

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Natura Rzeczywistości. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Holograficzna rzeczywistość

  1. Pingback: Kamienna armia. Ingerencja pozaziemskich sił w losy ludzkości? | Alternatywna Rzeczywistość

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s